Παρακολουθώντας τις εξελίξεις και ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της αγοράς και του επιχειρηματία το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές διοργανώνει ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο εστιασμένο στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.

Το σεμινάριο απευθύνεται στα στελέχη και τους εργαζόμενους της επιχείρησης και αποσκοπεί, στην παροχή των βασικών γνώσεων πυρασφάλειας που απαιτούνται για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών που μπορούν να προκληθούν σε χώρους επιχειρήσεων, Βιομηχανικών εγκαταστάσεων, Αποθηκευτικών χώρων κλπ και ειδικότερα:

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο

 1. στην αναγνώριση και στην εκμάθηση της λειτουργίας και χρήσης των συστημάτων πυροπροστασίας και πυρασφάλειας που διαθέτει η επιχείρηση από τους εργαζομένους και τα στελέχη της
 2. στην ορθή διαχείριση κρίσεων και στη διαχείριση του πλήθους που βρίσκεται εντός της επιχείρησης
 3. στην διασφάλιση και βιωσιμότητα των πόρων της επιχείρησης μέσω της άμεσης ανταπόκρισης των εργαζομένων της σε περίπτωση πυρκαγιάς ή καπνικών φαινομένων.

Θεματικές ενότητες:

 • Γνωριμία με τις έννοιες Φωτιά και Πυρκαγιά. Τρίγωνο της Φωτιάς
 • Αναγνώριση των υλικών και των συστημάτων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας της επιχείρησης.
 • Τεχνική αντιμετώπισης πυρκαγιών (βασικός παράγοντας εξάπλωσης ) και χρήση πυροσβεστικών μέσων που διαθέτει η επιχείρηση – εγκατάσταση.
 • Έγκαιρη και επαρκής σήμανση συναγερμού
 • Εκκένωση χώρων σε περίπτωση πυρκαγιάς
 • Διαχείριση πλήθους σε πολυπληθείς επιχειρήσεις
 • Έλεγχοι επικίνδυνων σημείων για αποτροπή έναρξης μιας Πυρκαγιάς
 • Έξοδοι κινδύνου

Διάρκεια σεμιναρίου: 5 ώρες.
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20 εργαζόμενοι
Κόστος σεμιναρίου: 380€ ανά τμήμα.
Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής: Δευτέρα έως Παρασκευή 16:00-21:00 και Σάββατο 09:00-14:00

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο

Εισηγητής: Ο Επιπυραγός Παπαλεωνίδας Νικόλαος είναι αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος και της 3ης Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών με πλέον των 18 ετών εμπειρίας και έχει διδάξει και σε αντίστοιχα προγράμματα του ΛΑΕΚ Ο.Α.Ε.Δ. περί υγιεινής και ασφάλειας.

Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω ΛΑΕΚ 0,24.

Πολιτική Cookies