Απευθύνεται: Σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, που δεν διαθέτουν οργανωμένο τμήμα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και καλούνται να εκτελέσουν λειτουργίες και να εφαρμόσουν πολιτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Management, HRM) σε κάθε επαγγελματία που θέλει να εξελίσσεται και να εκσυγχρονίζει τις γνώσεις του.

 

Σκοπός: είναι οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις, ώστε να μπορούν να κατανοούν και να εφαρμόζουν σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους HRM και να μπορέσουν να μεταφέρουν την τεχνογνωσία και τα μυστικά της επιτυχημένης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην επιχείρηση τους.

 

 Ενότητες σεμιναρίου:

  • Βασικές Λειτουργίες Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Σχεδιασμός Ανθρώπινου Δυναμικού (τακτικές μέθοδοι και τεχνικές)
  • Μεθοδολογία ανάλυσης θέσης
  • Τεχνικές προσέλκυσης και Επιλογής Προσωπικού
  • Εκπαίδευση Προσωπικού (εκτίμηση εκπαιδευτικών αναγκών και διαδικασία)
  • Αξιολόγηση Απόδοσης Προσωπικού (τεχνικές αξιολόγησης)
  • Βάσεις Δεδομένων HRM
  • Ρόλος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού εν καιρώ Κρίσης (απαιτούμενες δράσεις)
  • Απόλυση (τα πρέπει και τα μη, ποιες βασικές αρχές πρέπει να τηρούνται)

Ώρες και μέρες Διεξαγωγής: 30/11 16:00μμ-22:00μμ, 02/12 17:00μμ-22:00μμ και 04/12/13 17:00μμ-22:00μμ

Διάρκεια: 16 ώρες
Κόστος Σεμιναρίου: 110€

Σχετικά Αρχεία:

Εισηγήτρια :
Σοφία Τσιούτρα, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Creta Maris Beach Resort και Candia Maris Resort and Spa Crete. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, έχοντας εργαστεί κυρίως ως Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού σε μεγάλες Ελληνικές και Πολυεθνικές Εταιρείες. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Πληροφορίες και αιτήσεις, Στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9, 71202 Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ.κέντρο:2810342136, 2810331590, 2810302735 και Fax:2810227189 e-mail: info@katartisi.gr web: νwww.katartisi.gr fb:www.facebook.com/KekTechnikesScholes

Πολιτική Cookies