Το  «KEK ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», που εδρεύει στο Ηράκλειο, Αρχιμήδους 1 είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για το  «KEK ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς κατά τη διαδικασία πρόσληψης νέου προσωπικού. Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς είναι το βιογραφικό σας σημείωμα.

Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων αυτών είναι η αξιολόγηση των υποψήφιων εκπαιδευτών, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιλογή του νέου διδακτικού προσωπικού.

Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για δέκα χρόνια. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στο «KEK ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από το «KEK ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του «KEK ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

Πολιτική Cookies