Μια διεθνής ερευνητική ομάδα αναπτύσσει λύσεις για να βοηθήσει εταιρείες και οργανισμούς να αναπτύξουν και να ενδυναμώσουν την στρατηγική τους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους στο πλαίσιο της «Βιομηχανίας 4.0». Κύριες παραμέτρους προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν η εφαρμογή ενός μοντέλου μέτρησης «Ψηφιακής Ωρίμανσης» καθώς και η δημιουργία ενός προγράμματος κατάρτισης «ψηφιακών προπονητών» (Digital Coaches), οι οποίοι έχοντας αποκτήσει τις απαιτούμενες δεξιότητες θα κατευθύνουν και θα υποστηρίζουν εταιρείες και οργανισμούς για τη συστηματική χάραξη και υλοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής τους. 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θέτει ιδιαίτερες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις, την οικονομία και την κοινωνία. Ενδο- και εξω-επιχειρησιακοί εκπαιδευτές (σύμβουλοι, εκπαιδευτές εκπαιδευτών, εκπαιδευτές και καθηγητές σε σχολές κατάρτισης / κέντρα (ενδο)επιχειρησιακής κατάρτισης) πρέπει να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες, ώστε να είναι σε θέση να συμβάλουν στη διαμόρφωση των εξελίξεων της ψηφιακού μετασχηματισμού.  

Η απόκτηση των ικανοτήτων που απαιτούνται σε σχέση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό εγείρει ταυτόχρονα το ερώτημα ποιες μέθοδοι διδασκαλίας/μάθησης καθώς και ποιοι «χώροι» μάθησης είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για την απόκτηση αυτών των ικανοτήτων. 

 

Οι μέθοδοι και τα εργαλεία εκμάθησης, που υπάρχουν σήμερα, βοηθούν στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων. Ωστόσο, εξακολουθούν να λείπουν ολιστικές και ενιαίες προσεγγίσεις την απόκτηση δεξιοτήτων και προσόντων για όσους είναι υπεύθυνοι για προγράμματα κατάρτισης σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτό αποσκοπεί να αλλάξει το διεθνές έργο «Digital Coach», στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+ Strategic Partnerships». Επικεφαλής του έργου είναι ο καθηγητής Dr. Martin Kröll από το Ινστιτούτο Επιστημών Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Ρουρ του Μπόχουμ της Γερμανίας (Ruhr University Bochum - Institute for Work Science). 

Digital Coaches: Εξειδικευμένη κατάρτιση για αποτελεσματικό ψηφιακό μετασχηματισμό  

Στο μέλλον, οι ψηφιακοί προπονητές (Digital Coaches) θα υποστηρίζουν εταιρείες/οργανισμούς για την ανάπτυξη και εφαρμογή επιχειρηματικών μοντέλων στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης. Κύριο μέλημά τους θα είναι η προώθηση και εμπέδωση μιας αντίληψης ψηφιακής στρατηγικής, η οποία θα είναι προσανατολισμένη στον πελάτη, θα υπερβαίνει το στενό πλαίσιο της κλαδικής δραστηριοποίησης και θα έχει στο επίκεντρό της ευκίνητες παραγωγικές διεργασίες (agile processes). 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Μέσω της συστηματοποιημένης κατάρτισης τους οι digital coaches αποκτούν αφ’ ενός απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, αφετέρου γίνονται και μέτοχοι ενός δικτύου εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, ως σημείο αναφοράς με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία και για την γενική ευρωπαϊκή και εθνική στρατηγική του ψηφιακού μετασχηματισμού. Έτσι, προωθούν αποτελεσματικά την αποδοχή των ψηφιακών στρατηγικών. 

Κύριες παράμετροι υλοποίησης 

Τη βάση της μεθοδολογικής προσέγγισης αποτελούν από τη μία το «Μοντέλο Ψηφιακής Ωρίμανσης ADAPTION» (ADAPTION – Maturity Model), που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο του Μπόχουμ της Γερμανίας. Από την άλλη η προσέγγιση του «Εργοστασίου Μάθησης» (Learning Factory) θα χρησιμοποιηθεί για την κατάρτιση των Digital Coaches ως ο πλέον κατάλληλος μαθησιακός χώρος. 

Στο πλαίσιο του έργου, θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο μεθοδολογικών και πρακτικών εργαλείων. Αυτό αποτελεί τον πυρήνα ενός προγράμματος απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων ειδικά για τους μελλοντικούς Digital Coaches. Οι Digital Coaches θα λάβουν μια κατάλληλη εργαλειοθήκη για πρακτική εφαρμογή σε επιλεγμένες ενδιαφερόμενες εταιρείες. 

Ατζέντα *είναι υπό κατάρτιση 

Εταίροι του έργου: 

Επικεφαλής του έργου είναι το Ινστιτούτο Επιστημών Εργασίας του Πανεπιστημίου του Μπόχουμ (Ruhr University Bochum - Institute for Work Science) 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Βασικό μεθοδολογικό εταίρο αποτελεί το «Εργοστάσιο» Έρευνας και Μάθησης της έδρας Συστημάτων Παραγωγής του Πανεπιστημίου του Μπόχουμ (Ruhr University Bochum - Learning and Research Factory of the Chair of Production Systems) 

Την Ελλάδα εκπροσωπούν τρείς εταίροι: 

  • Το Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού του Πανεπιστημίου Πατρών. 
  • Οι Τεχνικές Σχολές (ΚΕΚ) του Επιμελητηρίου Ηρακλείου 
  • Η εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων Ηνίοχος Συμβουλευτική από το Ηράκλειο Κρήτης. 

Συμμετέχουν επίσης ως ευρωπαϊκοί εταίροι: 

  • Κέντρο Τεχνολογίας Βιομηχανίας 4.0 Συνδέσμου Συνεργασίας Πανεπιστημίου-Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας και Οικονομικών της Βουδαπέστης στην Ουγγαρία (University of Technology and Economics Budapest – Center for University-Industry Cooperation, Industry 4.0 Technology Center, Budapest -Hungary) 
  • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Πετς της Ουγγαρίας (Chamber of Industry & Commerce Pécs, Baranya - Hungary) 
  • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Γκάμπροβο της Βουλγαρίας (Chamber of Industry & Commerce Gabrovo, Gabrovo - Bulgaria) 

 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Βουϊδάσκη Μαρία 

Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου Τηλ: +30 2810302738 

Email: vouidaski@katartisi.gr 

 

Πολιτική Cookies