Σκοπός του σεμιναρίου είναι η βελτίωση της απόδοσης των εργαζόμενων στο λιανικό εμπόριο μέσω της εκμάθησης νέων τεχνικών πωλήσεων, προώθησης της θετικής στάσης στην εξυπηρέτηση πελατών, σωστής παρουσίας των εργαζόμενων μέσα στο κατάστημα και της ενδεδειγμένης διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων στο εργασιακό περιβάλλον.

Απευθύνεται σε εργαζόμενους στο λιανικό εμπόριο, υποψήφιους που αναζητούν καριέρα στον συγκεκριμένο τομέα και εργοδότες που επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους αλλά και οι ίδιοι.

Εκπαιδευτικές ενότητες:

  1. Πως χτίζουμε την πρώτη εντύπωση και πως την αξιοποιούμε μεταγενέστερα.
  2. Κανόνες συμπεριφοράς στην εργασία (εργασία μέσα στην ομάδα, συμπεριφορά απέναντι στους πελάτες).
  3. Ποια είναι η σωστή εξυπηρέτησης πελατών και ποια η σημασία της.
  4. Η αξία της θετικής στάσης απέναντι στην εργασία.
  5. Κανόνες θετικής επικοινωνίας.
  6. Εμπορική εθιμοτυπία.

Υλοποίηση: Αναμένονται νέες ημερομηνίες.

Κόστος: 50 ευρώ

Εισηγητής: ο κος Ελευθέριος Μπιμπάκης είναι στέλεχος με αποδεδειγμένη ικανότητα στην ανάπτυξη επιχειρήσεων για την επίτευξη οικονομικών και στρατηγικών στόχων. Κατέχει πολυετή εμπειρία στις πωλήσεις, στην ανάπτυξη της εταιρικής ταυτότητας, στη δημιουργία και διαχείριση αποτελεσματικών ομάδων ενώ παρακολουθεί συνεχως τις εξελίξεις στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Πολιτική Cookies