Εισηγείται η Γεωλόγος - MSc Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος κα Ερμιόνη Γιαλύτη, Ειδική Σύμβουλος του Περιφερειάρχη Κρήτης σε θέματα περιβάλλοντος, υποδομών και κλιματικής αλλαγής.

Η πιο ακραία έκφραση της κλιματικής αλλαγής έτσι όπως την αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος, είναι η εκδήλωση φυσικών καταστροφών και ακραίων καιρικών φαινομένων, με εμφάνιση όλο και συχνότερη τα τελευταία χρόνια. Για το λόγο αυτό, οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να αναπτύσσουν ολοένα και περισσότερο τις στρατηγικές έμπρακτης αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, μέσω της συνεχούς ενημέρωσης.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των καταρτιζόμενων με τη συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, και η συμβολή στη διαμόρφωση περιβαλλοντικού ήθους με απώτερο στόχο το μετριασμό της κρίσης και την διατήρηση της αειφορίας. Γι’ αυτό και στο συγκεκριμένο κύκλο κατάρτισης παρέχονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απαιτούνται για την προστασία του πολίτη, τόσο στο προπαρασκευαστικό στάδιο της προετοιμασίας, όσο και την κρίσιμη ώρα του φαινομένου.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που επιθυμούν να ενημερωθούν επάνω στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στις δυνατότητες που έχουν ως προς την δραστηριοποίησή τους με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Επίσης απευθύνεται:

 • Σε επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα, που θα έχουν τη δυνατότητα για ενημερωθούν για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την τρωτότητα  των τομέων στους οποίους  δραστηριοποιούνται.
 • Σε επαγγελματίες διαφόρων κλάδων, που θέλουν να εισάγουν νέους τρόπους ενεργειακής διαχείρισης στην επιχείρησή τους.
 • Σε επιχειρήσεις των οποίων οι εργαζόμενοι έρχονται καθημερινά σε επαφή με ομάδες πληθυσμού (π.χ. τουρισμός, βιομηχανία, εστίαση, εμπόριο κλπ), και θα κληθούν σε περίπτωση φυσικής καταστροφής να διαχειριστούν μία κρίση. Τρόποι αποφυγής πανικού και καθοδήγησης του κοινού σε συντονισμένες και αποτελεσματικές ενέργειες.
 • Σε νέους επιστήμονες που ασχολούνται με θέματα περιβάλλοντος, ενεργειακά κ.ά., και θέλουν να ενισχύσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους, προσανατολισμένες στους στόχους ΣΒΑ 2030.
 • Σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να βρουν τρόπους ενσωμάτωσης της νέας στρατηγικής κλιματικής δικαιοσύνης, στην καθημερινή τους κοινωνική και επαγγελματική δράση.
 • Σε συλλόγους, και ομάδες, ή εθελοντικές οργανώσεις και κάθε είδους φορείς επιδραστικότητας που οφείλουν να γνωρίζουν πως να εφαρμόσουν προπαρασκευαστικές ενέργειες προστασίας, αλλά και διαχειριστούν ομάδες ανθρώπων την ώρα της φυσικής καταστροφής.
 • Σε στελέχη επιχειρήσεων, ΜΚΟ, οργανισμών, φορέων διαχείρισης προγραμμάτων
 • Σε στελέχη φορέων του δημοσίου, ΟΤΑ, κλπ
 • Σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα
 • Σε Συμβούλους Επιχειρήσεων, που ενδιαφέρονται να εισάγουν νέες ιδέες χρηματοδότησης και υλοποίησης προγραμμάτων για τα επόμενα ΕΣΠΑ 2021-2027 περιβαλλοντικής κατεύθυνσης.
 • Σε πτυχιούχους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Σε Στελέχη Εκπαιδευτικών Δομών της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, προκειμένου για τη διάχυση της πληροφορίας και τη δημιουργία αυξημένης περιβαλλοντικής συνειδητότητας στα πλαίσια του νέου κλιματικού σεναρίου, μέσω καινοτόμων μαθησιακών προγραμμάτων.

Το σεμινάριο διεξάγεται στα πρότυπα της μεικτής μάθησης (Blended Learning) και αποτελείται από δύο σκέλη τα οποία περιλαμβάνουν παρακολούθηση δια ζώσης (15 διδακτικές ώρες) και εξ’ αποστάσεως μελέτη εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης (20 ώρες). Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σε σχετικό link, όπου αναρτώνται και οι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανακοινώσεις. Παράλληλα, παρέχεται πλήρες πλαίσιο εκπαιδευτικής υποστήριξης, όπου ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά (για το διάστημα που διαρκεί ο κύκλος του σεμιναρίου) στον εκπαιδευτή του, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας. Το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται  σε ηλεκτρονική μορφή (e-book).

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε αναλυτικά τις θεματικές ενότητες του προγράμματος.

Ώρες και ημέρες των μαθημάτων:

 • Παρασκευή 24/04, 18.00-20.30
 • Σάββατο 25/04, 10.00-15.00
 • Κυριακή 26/04, 10.00-15.00

Κόστος προγράμματος: 90 ευρώ

Προϋποθέσεις – προαπαιτούμενα
Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι:

 • Δυνατότητα Πρόσβασης στο Διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού e-mail
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Εισηγήτρια: Η κα Ερμιόνη Γιαλύτη είναι Γεωλόγος Α.Π.Θ. – MSc Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στέλεχος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου – Τμήματος Μελετών/Κατασκευών. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικών έργων υποδομής,  καθώς και σε εδαφοτεχνικές – υδρογεωλογικές έρευνες και μελέτες θεμελιώσεων. Ταυτόχρονα έχει εργαστεί στη διαχείριση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, και κατέχει σημαντική εμπειρία σε θέματα διασφάλισης ποιότητας των κατασκευών και Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων. Επίσης, είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε νέους, ανέργους αλλά και προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η παρούσα θέση της: Ειδικός Σύμβουλος του Περιφερειάρχη Κρήτης σε θέματα περιβάλλοντος, υποδομών και κλιματικής αλλαγής.

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

 • Πως μπορώ να πληρώσω για τα σεμινάρια; +

  Οι πληρωμές Μπορούν να πραγματοποιηθούν με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους :

  1. Online μέσα από την σελίδα του σεμιναρίου, όπου θα βρείτε το σχετικό κουμπί πληρωμής στο τέλος της περιγραφής κάθε σεμιναρίου.
  2. Με κατάθεση στον λογαριασμό του ΚΕΚ στην παγκρήτια τράπεζα με στοιχεία:
   Τράπεζα: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   Δικαιούχος: ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
   ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 1100043-3
   ΙΒΑΝ: GR 6708700970000000011000433
  3. Επιτόπου στα γραφεία της γραμματείας του ΚΕΚ με μετρητά στην οδό Κορωναίου 9 στο κέντρο του Ηρακλείου.
  4. Επιτόπου στα γραφεία της γραμματείας ΚΕΚ με ή Χρεωστική/Πιστωτική στην οδό Κορωναίου 9 στο κέντρο του Ηρακλείου.
 • Πότε πρέπει να πληρώσω για το σεμινάριο; +

  Η πληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής στο σεμινάριο πρέπει να γίνει το αργότερο 4 μέρες πριν την έναρξη του. Σε κάθε περίπτωση η διασφάλιση της συμμετοχής δεν κατοχυρώνεται από την απλή εγγραφή αλλά με την πληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής –διδάκτρου-.
 • Πως μπορώ να ενημερώνομαι για σεμινάρια? +

 • Είμαι εισηγητής πως μπορώ να κάνω αίτηση για συνεργασία με την σχολή σας? +

  Αν είστε εισηγητής μπορείτε να πατήσετε εδώ και να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συνεργασία.
 • Που διεξάγονται τα Σεμινάρια; +

  Οι αίθουσες υλοποίησης των Σεμιναρίων βρίσκονται στην Νέα Αλικαρνασσό, Ικάρου & Αρχιμήδους 1. Η Γραμματεία του ΚΕΚ όπου πραγματοποιούνται οι εγγραφές βρίσκεται εντός του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9.
 • Με το πέρας του σεμιναρίου παίρνω πιστοποίηση; +

  Με το πέρας του σεμιναρίου παίρνετε βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Ενδιαφέρομαι για ένα Σεμινάριο αλλά οι ημερομηνίες έχουν οριστεί με τον όρο "Επαναλαμβανόμενα Τμήματα". Τι σημαίνει αυτό? +

  Τα "Επαναλαμβανόμενα Τμήματα" είναι σεμινάρια τα οποία επαναλαμβάνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Η ημερομηνία διεξαγωγής και έναρξης ανακοινώνεται συνήθως 2 μήνες πριν την έναρξή. Αν θέλετε να ενημερώνεστε αμέσως μόλις οριστεί ημερομηνία διεξαγωγής μπορείτε να συμπληρώσετε την online αίτηση που υπάρχει αναρτημένη ώστε να σας καλέσουν από την γραμματεία για να σας ενημερώσουν μόλις οριστεί ημερομηνία διεξαγωγής.
 • 1

Ανακοινώσεις

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιλογή αναδόχου για την Παροχή υπηρεσιών συμβούλου και δημιουργίας φακέλου υποστήριξης για την προετοιμασία λήψης Πιστοποίησης σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27701:2019 +

  Οι Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ενδιαφέρονται να αναθέσουν σε εξωτερικό συνεργάτη την παροχή υπηρεσιών συμβούλου και δημιουργίας φακέλου υποστήριξης για Περισσότερα..
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

koino mitroo kek elmepa

 

Πολιτική Cookies