Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε οριζόντιες δεξιότητες για ανέργους με στόχο την είσοδο τους στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ένταξη τους με τίτλο “From home to work

“Ιnnovative curriculum for adult learners on soft skills - Καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα οριζοντίων δεξιοτήτων για ενήλικες εκπαιδευομένους”

Σκοπός:  Το πρόγραμμα ICARO έχει σαν σκοπό να βελτιώσει την απασχολησιμότητα και την κοινωνική ένταξη άνεργων ενηλίκων εκπαιδευομένων μέσω ενός αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού προγράμματος σε οριζόντιες δεξιότητες.  Το ICARO θα σχεδιάσει μια εξατομικευμένη εκπαιδευτική διαδρομή η οποία θα προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες των εκπαιδευομένων και θα  επιχειρήσει να πιστοποιήσει τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν μετά την πρακτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος.  

Συμμετέχοντες φορείς: SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMATION DE LA REGION DE MURCIA (Οργανισμός Απασχόλησης και Κατάρτισης της Περιφέρειας της Μούρθια) - Ισπανία,  Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου - Ιρλανδία, Κοινωνικό Ταμείο Καινοτομίας - Λιθουανία, Τεχνικές Σχολές Αμβούργου - Γερμανία και Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Βέλγιο

Αποκτήστε την  πιστοποίηση στις 4 βασικές ενότητες:

 1. Ψηφιακές ικανότητες
 • Οι βασικές πληροφορίες για την τεχνολογία και την επικοινωνία μέσω διαδικτύου και για την προστασία προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο
 • Εκτίμηση και αξιολόγηση των πληροφοριών στο διαδίκτυο
 • Διαδικτυακή ταυτότητα και δικτύωση 
 1. Πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα
 • Ορισμός και οργάνωση Προσωπικών Στόχων 
 • Αναγνώριση και υλοποίηση ευκαιριών
 • Εργασία ως ομάδα
 1. Κοινωνική και πολιτική ικανότητα
 • Αποτελεσματική επικοινωνία
 • Επαγγελματική Παρουσίαση και Συμπεριφορά
 • Ανατροφοδότηση, κριτική και διαχείριση των συγκρούσεων
 1. Πολιτιστική συνείδηση
 • Διαφορετικότητα κουλτούρας
 • Σεβασμός της πολυμορφίας στο χώρο εργασία
 • Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες της διαφορετικότητας για καινοτομία

 

Κόστος προγράμματος: Δωρεάν παρακολούθηση στα πλαίσια του Erasmus+ ΚΑ204,  Ευρωπαϊκού Προγράμματος ICARO «Ιnnovative curriculum for adult learners on soft skills».

Χρόνος διεξαγωγής: Η διάρκεια του προγράμματος αφορά 150 ώρες ,οι οποίες οι 40 ώρες θα είναι δια ζώσης και οι 110 θα είναι ηλεκτρονική μάθηση μέσω εκπαιδευτικής πύλης. Έναρξη: Δευτέρα έως Παρασκευή από 04/03/2019 έως 08/03/2019 και ώρες 9:00 -16:00 μ.μ. και οι αιτήσεις πραγματοποιούνται στην ιστοσελίδα www.katartisi.gr

Χώρος διεξαγωγής: Ικάρου και Αρχιμήδους 1 Νέα Αλικαρνασσός

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο

Χαρακτηριστικά συμμετεχόντων:

Μακροχρόνια άνεργοι ενήλικες, άνεργοι με χαμηλή ειδίκευση και άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας, άτομα με ειδικές ανάγκες ή ομάδες που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί με αξιολόγηση των παραπάνω κριτηρίων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος. Στην αξιολόγηση θα συνυπολογιστεί θετικά η γνώση αγγλικών.

 

Εισηγητές:

Ο Δρ Μιχάλης Καθαράκης είναι διευθυντής στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο απ’ όπου πήρε το διδακτορικό δίπλωμα το 2001, από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Από το 2012 διατελεί μέλος του συμβουλίου διοίκησης του ΤΕΙ Κρήτης. Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο παρελθόν για το ΙΤΕ, το τμήμα Φυσικής και το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και ως καθηγητής στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης. Παρακολούθηση εξιδεικευμένου σεμιναρίου διάρκειας 5 ημερών πάνω στις οριζόντιες δεξιότητες και στην μεθοδολογία ICARO

Ο Κυριάκος Λεονταράκης: Ο Κυριάκος Λεονταράκης είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης. Εργάζεται ως συντονιστής Marketing στις Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου σήμερα και παράλληλα ασχολείται σαν εκπαιδευτής ενηλίκων σε τομείς όπως διαχείριση συγκρούσεων, συναισθηματικής νοημοσύνης και διαπραγματεύσεων. Παρακολούθηση εξιδεικευμένου σεμιναρίου διάρκειας 5 ημερών πάνω στις οριζόντες δεξιότητες και στην μεθοδολογία ICARO

Ο Νικόλαος Κούνουπας σπούδασε Εφαρμοσμένη Πληροφορική και πολυμέσα στο ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ. Έχει μετεκπαιδευτεί σε θέματα εκπαιδευτικών τεχνολογιών σε σχέση με τα web 2.0 εργαλεία στην εκπαίδευση με πλήθος επιμορφώσεων. Εργάζεται ως εκπαιδευτής ενήλικων στον θεματικό άξονα της πληροφορικής και ως καθηγητής Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευσης από το 2006. Έχει διατελέσει εισηγητής στους θεματικούς τομείς των Νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και των Web 2.0 εργαλείων σε φορείς εκπαίδευσης ενήλικων καθώς ως εισηγητής σε συνέδρια. Είναι εν ενεργεία μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Εκπαίδευση Ενήλικων του ΕΑΠ. Συνεργάζεται με το ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ σε θέματα σχεδιασμού προγραμμάτων για την Εκπαίδευση Ενήλικων. Παρακολούθηση εξιδεικευμένου σεμιναρίου διάρκειας 5 ημερών πάνω στις οριζόντιες δεξιότητες και στην μεθοδολογία ICARO

Ο Γιάννης Λιναρδάκης: Απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του πανεπιστημίου Κρήτης εργαζόμενος ως προγραμματιστής έχει αναπτύξει αρκετά project και software , επίσης έχει ασχοληθεί με το κομμάτι του e-promotion  και αυτή τη στιγμή εργάζεται ως τεχνικός υπεύθυνος στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Παρακολούθηση εξιδεικευμένου σεμιναρίου διάρκειας 5 ημερών πάνω στις οριζόντιες δεξιότητες και στην μεθοδολογία ICARO

Ο Καζαντζάκης  Νικόλαος: απόφοιτος Πανεπιστημιού Μακεδονίας τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, έχει εργαστεί αρκετά χρόνια στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και τα τελευταία χρόνια απασχολείται σαν στέλεχος σε Ιδιωτική Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Ασφαλείας.

Έχει παρακολουθήσει προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων καθώς και εξιδεικευμένο σεμιναρίο διάρκειας 5 ημερών πάνω στις οριζόντιες δεξιότητες και στην μεθοδολογία ICARO.

Επικοινωνία: Πληροφορίες στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κορωναίου 9, τηλ/νο 2810-302738 & 302735,info@katartisi.gr από τις 09:00 έως 15:00 μ.μ. και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr

Βασικοί στόχοι του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες:
Να εκπαιδευτούν πάνω στις τέσσερις ενότητες οριζόντιων δεξιοτήτων  αποκτώντας δεξιότητες απαραίτητες για την καθημερινότητά τους καθώς και να γίνουν ανταγωνιστικότεροι στην αγορά εργασίας.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

 • Πως μπορώ να πληρώσω για τα σεμινάρια; +

  Οι πληρωμές Μπορούν να πραγματοποιηθούν με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους :

  1. Online μέσα από την σελίδα του σεμιναρίου, όπου θα βρείτε το σχετικό κουμπί πληρωμής στο τέλος της περιγραφής κάθε σεμιναρίου.
  2. Με κατάθεση στον λογαριασμό του ΚΕΚ στις παρακάτω τράπεζες με στοιχεία:
   ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR6708700970000000011000433
   EUROBANK: GR6002601340000080201393247
  3. Επιτόπου στα γραφεία της γραμματείας των Τεχνικών Σχολών με μετρητά στην οδό Ικάρου & Αρχιμήδους 1 στην Αλικαρνασσό.
  4. Επιτόπου στα γραφεία της γραμματείας των Τεχνικών Σχολών με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα στην οδό Ικάρου & Αρχιμήδους 1 στην Αλικαρνασσό.
 • Πότε πρέπει να πληρώσω για το σεμινάριο; +

  Η πληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής στο σεμινάριο πρέπει να γίνει το αργότερο 4 μέρες πριν την έναρξη του. Σε κάθε περίπτωση η διασφάλιση της συμμετοχής δεν κατοχυρώνεται από την απλή εγγραφή αλλά με την πληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής –διδάκτρου-.
 • Πως μπορώ να ενημερώνομαι για σεμινάρια; +

 • Είμαι εισηγητής πως μπορώ να κάνω αίτηση για συνεργασία με την σχολή σας; +

  Αν είστε εισηγητής μπορείτε να πατήσετε εδώ και να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συνεργασία.
 • Που διεξάγονται τα Σεμινάρια; +

  Οι αίθουσες υλοποίησης των Σεμιναρίων, όπως και η γραμματεία, βρίσκονται στην Νέα Αλικαρνασσό, Ικάρου & Αρχιμήδους 1.
 • Με το πέρας του σεμιναρίου παίρνω πιστοποίηση; +

  Με το πέρας του σεμιναρίου παίρνετε βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Ενδιαφέρομαι για ένα Σεμινάριο αλλά οι ημερομηνίες έχουν οριστεί με τον όρο "Επαναλαμβανόμενα Τμήματα". Τι σημαίνει αυτό; +

  Τα "Επαναλαμβανόμενα Τμήματα" είναι σεμινάρια τα οποία επαναλαμβάνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Η ημερομηνία διεξαγωγής και έναρξης ανακοινώνεται συνήθως 2 μήνες πριν την έναρξή. Αν θέλετε να ενημερώνεστε αμέσως μόλις οριστεί ημερομηνία διεξαγωγής μπορείτε να συμπληρώσετε την online αίτηση που υπάρχει αναρτημένη ώστε να σας καλέσουν από την γραμματεία για να σας ενημερώσουν μόλις οριστεί ημερομηνία διεξαγωγής.
 • 1

Σπούδασε στο Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ksira domisi aponomi 2

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

koino mitroo kek elmepa

 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies