Απευθύνεται: σε στελέχη Τμήματος Μισθοδοσίας & Λογιστηρίου, ιδιωτικού τομέα και ανέργους

Σκοπός: του σεμιναρίου είναι η σωστή καταχώρηση των επί μέρους εντύπων καθώς και η θεωρητική ανάλυση αυτών προκειμένου να διασαφηνιστούν τυχόν απορίες. Το σεμινάριο θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία που πραγματεύονται οι εκπαιδευτικές ενότητες και να εφαρμόσουν τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα / προβλήματα. Θα αποκτήσουν την κατάρτιση η οποία είναι απαραίτητη για την κατανόηση των Όρων και των προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ και κατά συνέπεια θα μάθουν τον σωστό τρόπο καταχώρησης και Ηλεκτρονικής υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Θεματικές Ενότητες :

 • Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ
 • Υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ
 • Υποβαλλόμενα έντυπα που αφορούν εργαζομένους
 • Υποβαλλόμενα έντυπα που αφορούν ωφελουμένους/πρακτική άσκηση/μαθητεία
 • Διαδικασία υποβολής εντύπων
 • Προθεσμίες
 • Καταγραφή ώρας έναρξης ελέγχου
 • Πρόσβαση και διαχείριση
 • Ομάδα Κεντρικής Διαχείρισης
 • Υποστήριξη του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
 • Διαλειτουργικότητα
 • Παραγόμενα στατιστικά προϊόντα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
 • Κυρώσεις
 • Μεταβατικές διατάξεις – Εξαιρέσεις

Κόστος και διάρκεια προγράμματος: νέο τμήμα από Σεπτέμβρη κοστίζει 50 ευρώ . Μπορείτε να παρακολουθείσετε το σεμινάριο και από το χώρο σας, με τη χρήση της σύγχρονης εξ' αποστάσεως τηλεκατάρτιση. 

*στη δια ζώσης εκπαίδευση παρέχονται ειδικές εκπτώσεις 10%: Σε ανέργους, φοιτητές, επιχειρήσεις, σε ομαδικές εγγραφές άνω των τριών ατόμων και σε όσους καταβάλουν τουλάχιστον 50% της συμμετοχής, δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου.

Εισηγητές: Ο Χρονάκης Δημήτριος είναι Οικονομολόγος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων – Λογιστής Ά τάξης. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας από το 2012 και παράλληλα διδάσκει σε προγράμματα κατάρτισης με θέματα όπως “Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθός Λογιστών”, “Εργασιακή Νομοθεσία – Μισθοδοσία Προσωπικού & Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ.” κ.α. Είναι μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης από το 2010.

Πληροφορίες και αιτήσεις: Στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9, 71202 Ηράκλειο Κρήτης, κα Βενιχάκη Μαίρη, Τηλ.κέντρο: 2810302730 και 2810302736, e-mail: info@katartisi.gr venihaki@katartisi.gr   web: www.katartisi.gr  fb:www.facebook.com/KekTechnikesScholes

Πολιτική Cookies