Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων | GDPR (Ε.Ε 2016/679) πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή την 25/5/2018.

Με το νέο Κανονισμό, ρυθμίζεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά ενιαίο τρόπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και καταργείται ο ν.2472/1997 που ρυθμίζει τα σχετικά ζητήματα.

Το GDPR αλλάζει ριζικά το τοπίο στο χώρο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, επιβάλλοντας πρόσθετες υποχρεώσεις στους Υπεύθυνους Επεξεργασίας και τους Εκτελούντες την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων (όπως φορείς του Δημόσιου, Ν.Π.Δ.Δ, τοπική αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος, ξενοδοχεία, κλινικές και διαγνωστικά κέντρα, φαρμακευτικές εταιρίες, ασφαλιστικές εταιρίες, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, εκπαιδευτήρια κ.λ.π.) ανάμεσα στις οποίες είναι υποχρεωτικός ο διορισμός DPO.

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο

H παρακολούθηση του σεμιναρίου αποτελεί ευκαιρία για τους Δικηγόρους, διοικητικά στελέχη , στελέχη πληροφορικής και επικοινωνιών κτλ καθώς θα μπορούν να ενημερώνουν και να συμβουλεύουν υπεύθυνα τους πελάτες και τις επιχειρήσεις τους ώστε να συμμορφωθούν πλήρως με τις απαιτήσεις του GDPR, παρέχοντας εξειδικευμένες συμβουλές και υπηρεσίες για την αποφυγή λαθών και προστίμων.

Ως DPO διορίζεται πρόσωπο που έχει εκπαιδευτεί επαρκώς στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών για τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Οι συμμετέχοντες αναμένεται να κατανοήσουν τις βασικές αρχές, τις απαιτήσεις, τις πρόνοιες και τις διαδικασίες που επιβάλει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων.

 • Ενότητες σεμιναρίου:
 • Βασικές αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων
 • Ασφάλεια και επιχειρησιακή συνέχεια
 • Ιδιωτικότητα εξ ορισμού και εκ σχεδιασμού
 • Γνωστοποιήσεις παραβιάσεων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)
 • Εισαγωγή στον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (General Data
  Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679)
 • Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
 • Αρμοδιότητες Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων
 • Εκτίμηση Αντίκτυπου - Μεθοδολογίες
 • Διαδικασίες συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Κανονισμού
 • Οδηγίες για τη διαχείριση και γνωστοποίηση παραβίασης προσωπικών δεδομένων
 • Θεσμικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Συστήμα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Ασφάλεια Πληροφοριών (Information Security) –Πρότυπο ISO 27001/2013
 • Κώδικες Υλοποίησης Συστημάτων Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Κώδικες Πρακτικής για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων που Βρίσκονται
  σε Δημόσιες Υποδομές Cloud που Λειτουργούν ως Επεξεργαστές Προσωπικών Δεδομένων
 • Επιχειρησιακή Συνέχεια
 • Εξασφάλιση της Επιχειρησιακής Ετοιμότητας των Συστημάτων
  Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών
 • Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Μελέτη Αντικτύπου της Ιδιωτικότητας
 • Πλαίσιο Ιδιωτικότητας
 • Συστήματα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων
 • Φύλαξη φυσικών αρχείων με ασφάλεια 

Το κόστος του προγράμματος: είναι 690€* ανά συμμετοχή για το σεμινάριο στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε το κόστος της εξέτασης.

Η πιστοποίηση CDPO δίδεται κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις, από τον φορέα ACTA –Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, βάσει του Διεθνούς Προτύπου ISO 17024.

Κόστος πιστοποίησης 250€,με δυνατότητα επανεξέτασης σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Στους πιστοποιημένους CDPO παρέχεται η δωρεάν online υποστήριξη για 12 μήνες καθώς και η δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο πιστοποιημένων DPO της ACTA.

Διάρκεια Σεμιναρίου: 40 ώρες εκ των οποίων 24 συγχρονης εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευση και 16 ασύγχρονη εκπαίδευση.
Χρόνος Διεξαγωγής:  Παρασκευή 05/10/2018 17:00-21:15, Σάββατο 06/10/2018 09:00-14:00, Σάββατο 13/10/2018 09:30-14:30 Κυριακή 14/10/2018 09:00-14:00 (πιλοτική εξέταση 14:00-15:15)

Μετά το πέρας του σεμιναρίου δίνεται η δυνατότητα Πιστοποίησης κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις, από τον φορέα ACTA-Τεχνοβλαστός Αριστοτέλειου Πανεπιστημείου Θεσσαλονίκης, βάσει του Διεθνούς Πρότυπου ISO 17024

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο

Εισηγητές:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ
Ο Ιγγλεζάκης Ιωάννης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Νοµικής του Α.Π.Θ. Διδάσκει το μάθημα «Δίκαιο Πληροφορικής» και το μάθημα “Internet-Recht” σε προπτυχιακό επίπεδο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο το μάθημα «Δίκαιο και πληροφορική». Επίσης, διδάσκει στο πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus, τα μαθήματα Computers and Law I (Legal Issues of the Information Society), Computers and Law II (Privacy and Security in the Information Society), καθώς και το μάθημα Legal Aspects of Cybercrime. Επίσης, διδάσκει το μάθημα “Internet Law”, στο πανεπιστήμιο της Γκρενόμπλ, ως επισκέπτης καθηγητής, ενώ παραδίδει μαθήματα Νομικής Πληροφορικής και στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Έχει εργασθεί ως εμπειρογνώμονας για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εταιριών συμβούλων και στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων. Υπήρξε επιστημονικώς υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος Αριστείας «Ελληνικό Κέντρο για το Κυβερνοέγκλημα» (2013-2015) και είναι σήμερα υπεύθυνος για το έργο «Νομικά ζητήματα στον τομέα των κινητών εφαρμογών». Έχει συγγράψει 10 βιβλία και πάνω από 150 μελέτες σε νομικά περιοδικά.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Ο Γέρμανος Γεώργιος είναι Ορισμένος Εθνικός Εμπειρογνώμονας για την Ελλάδα στον τομέα των Επιθέσεων ενάντια σε Πληροφοριακά Συστήματα (Attacks against Information Systems) της προτεραιότητας Cybercrime του προγράμματος EMPACT (European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats) των Κύκλων Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υλοποιούνται από τη EUROPOL (2014-2017 & 2018-2021). Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία πλέον των 15 ετών στην προστασία προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο και στην Ασφάλεια Τεχνολογιών πληροφορικής και Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies – ICT Security). Είναι πτυχιούχος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς με κατεύθυνση «Διαδικτυακά και Υπολογιστικά Συστήματα» και κάτοχος τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών με ειδικεύσεις στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) καθώς και στις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές (Πάντειο Πανεπιστήμιο). Είναι αναπλ. Καθηγητής στην Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (2016 – σήμερα) και διετέλεσε επισκέπτης καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όπου δίδαξε το μάθημα «Cybercrime & Computer Forensics» στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «MSc in Communications & Cybersecurity». Από το 2014 τελεί ειδικός εξωτερικός συνεργάτης του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας στο έργο «Systemic Analysis In Network Threats» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020.

ΒΕΡΑ ΜΕΛΕΤΗ
Η Βέρα Μελέτη είναι Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, LL.M. στο Δίκαιο και Πληροφορική (Νομική ΑΠΘ) με εξειδίκευση στην Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο Διαδίκτυο. Είνια πιστοποιημένη Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPO) και έχει συνεργασία με Δημόσιους Φορείς και Ιδιωτικές Εταιρίας για την Συμμόρφωση τους με το Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

ΕΥΗ ΛΑΠΠΑ
Η Εύη Λάππα είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης με μακροχρόνια προϋπηρεσία στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις Υπηρεσίες Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Είναι εξειδικευμένη στο δημόσιο δίκαιο με εμπειρία στους τομείς νομιμότητας και διαφάνειας της διοικητικής δράσης και προστασίας του πολίτη και τα τελευταία χρόνια εξειδικεύεται στον τομέα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στις Επικοινωνίες και Γλώσσες με εξειδίκευση στο Σχεδιασμό user interface για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Έχει εξειδικευθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εξωτερική συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Κοινωνικής Ευθύνης – PSR INSTITUT/WIEN που εδρεύει στη Βιέννη. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια e–learning του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, όπου διδάσκει αρχές νομιμότητας της διοικητικής δράσης, λογοδοσία, ενίσχυση διαφάνειας και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
Ο Γεώργιος Αποστολίδης είναι απόφοιτος της σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και απόφοιτος της σχολής Μετεκπαίδευσης επιτελών στελεχών της ΕΛ.ΑΣ με γενικό χαρακτηρισμό άριστα. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων του κέντρου μελετών ασφάλειας σε θέματα ριζοσπαστικοποίησης εξτρεμισμού και τρομοκρατίας. Είναι εκπαιδευτής ενηλίκων του εθνικού οργανισμού πιστοποίησης προσόντων σε αντικείμενα ασφάλειας μεταξύ άλλων για α) ασφάλεια τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνιών, β) ασφάλεια συστημάτων και δικτύων πληροφορικής, γ) προστασία ασφάλειας δομών ζωτικής σημασίας, δ) φυσική ασφάλεια εγκαταστάσεων. Έχει συμμετάσχει σε διακρατικά προγράμματα σχετικά με το αντικείμενο της ασφάλειας χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πραγματοποιεί εκπαιδεύσεις προσωπικού σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές με αντικείμενα συναφή με την φυσική ασφάλεια χώρων από υπαλλήλους. Τέλος, είναι Πιστοποιημένος, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024, ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Υ.Π.Δ. (Data Protection Officer- DPO).

Επικοινωνία: Πληροφορίες στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κορωναίου 9, τηλ/νο 2810-302735 & 302730,info@katartisi.gr από τις 09:00 έως 15:00 μ.μ. και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

 • Πως μπορώ να πληρώσω για τα σεμινάρια; +

  Οι πληρωμές Μπορούν να πραγματοποιηθούν με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους :

  1. Online μέσα από την σελίδα του σεμιναρίου, όπου θα βρείτε το σχετικό κουμπί πληρωμής στο τέλος της περιγραφής κάθε σεμιναρίου.
  2. Με κατάθεση στον λογαριασμό του ΚΕΚ στην παγκρήτια τράπεζα με στοιχεία:
   Τράπεζα: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   Δικαιούχος: ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
   ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 1100043-3
   ΙΒΑΝ: GR 6708700970000000011000433.
  3. Επιτόπου στα γραφεία της γραμματείας του ΚΕΚ με μετρητά στην οδό Κορωναίου 9 στο κέντρο του Ηρακλείου.
  4. Επιτόπου στα γραφεία της γραμματείας ΚΕΚ με ή Χρεωστική/Πιστωτική στην οδό Κορωναίου 9 στο κέντρο του Ηρακλείου.
 • Πότε πρέπει να πληρώσω για το σεμινάριο; +

  Η πληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής στο σεμινάριο πρέπει να γίνει το αργότερο 4 μέρες πριν την έναρξη του. Σε κάθε περίπτωση η διασφάλιση της συμμετοχής δεν κατοχυρώνεται από την απλή εγγραφή αλλά με την πληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής –διδάκτρου-.
 • Πως μπορώ να ενημερώνομαι για σεμινάρια? +

 • Είμαι εισηγητής πως μπορώ να κάνω αίτηση για συνεργασία με την σχολή σας? +

  Αν είστε εισηγητής μπορείτε να πατήσετε εδώ και να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συνεργασία.
 • Που διεξάγονται τα Σεμινάρια; +

  Οι αίθουσες υλοποίησης των Σεμιναρίων βρίσκονται στην Νέα Αλικαρνασσό, Ικάρου & Αρχιμήδους 1. Η Γραμματεία του ΚΕΚ όπου πραγματοποιούνται οι εγγραφές βρίσκεται εντός του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9.
 • Με το πέρας του σεμιναρίου παίρνω πιστοποίηση; +

  Με το πέρας του σεμιναρίου παίρνετε βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Ενδιαφέρομαι για ένα Σεμινάριο αλλά οι ημερομηνίες έχουν οριστεί με τον όρο "Επαναλαμβανόμενα Τμήματα". Τι σημαίνει αυτό? +

  Τα "Επαναλαμβανόμενα Τμήματα" είναι σεμινάρια τα οποία επαναλαμβάνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Η ημερομηνία διεξαγωγής και έναρξης ανακοινώνεται συνήθως 2 μήνες πριν την έναρξή. Αν θέλετε να ενημερώνεστε αμέσως μόλις οριστεί ημερομηνία διεξαγωγής μπορείτε να συμπληρώσετε την online αίτηση που υπάρχει αναρτημένη ώστε να σας καλέσουν από την γραμματεία για να σας ενημερώσουν μόλις οριστεί ημερομηνία διεξαγωγής.
 • 1

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Ανακοινώσεις

 • Ζητούνται Μηχανουργοί / Χειριστές Τόρνου για μόνιμη θέση εργασίας στη Γερμανία, περιοχή Θουριγγία (Thüringen) +

    Περιγραφή Θέσης: Μηχανουργός / χειριστής μηχανημάτων (CNC) Χειρισμός των CNC- συστήματα παραγωγής για εξαρτήματα κινητήρων , π.χ.  καπάκια κινητήρων , κεφαλές κυλίνδρων Περισσότερα..
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

koino mitroo kek elmepa

 

Πολιτική Cookies