Κατηγορίες στις οποίες απευθύνεται το σεμινάριο:

 • Σε Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτές Ενηλίκων που επιθυμούν να διδάξουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
 • Σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και αλλοδαπής
 • Σε φοιτητές - σπουδαστές, που τους ενδιαφέρει ο χώρος της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα αυτός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο

Μοριοδότηση:

 • Εξασφαλίζω τη μέγιστη μοριοδότηση (5 μόρια) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Αρ. Πρωτ. Αρ. Πρωτ. Αρ. Πρωτ. Κ1/161890 /13-10-2015, ως Εκπαιδευτής στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε).
 • Η παρακολούθηση του σεμιναρίου αποτελεί ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ)

Μεθοδολογία Μαθημάτων

Το πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της Μικτής Μάθησης (blended learning ) η οποία περιλαμβάνει:

 1. Δια ζώσης παρακολούθηση μαθημάτων συνολικής διάρκειας 20 ωρών, που περιλαμβάνει συμμέτοχη σε 5 βιωματικά workshops  δημιουργίας Ψηφιακών δραστηριοτήτων με την χρήση των Νέων Τεχνολογιών συνολικής διάρκειας 14 ωρών, και 6 ωρών για την κάλυψη της θεωρίας)
 2. Εξ αποστάσεως μελέτη εκπαιδευτικού υλικού που αφορά "τον θεσμό των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και οδηγών χρήσης των web 2.0 εργαλείων" σε ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης - 120 ώρες
 3. Εκπόνηση εργασιών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε πεδία σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος σε ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης με στόχο την υλοποίηση ενός διδακτικού σεναρίου (Μικρής κλίμακας) με την χρήση δραστηριοτήτων web 2.0 εργαλείων - 60 ώρες

Στόχος προγράμματος:

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εξειδίκευση σε θέματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών. Επιπλέον, η απόκτηση δεξιοτήτων εκ μέρους των επιμορφούμενων στοχευόμενες στα  Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) με στόχο την μεταφορά της νέας γνώσης στο σχολικό περιβάλλον εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να αναβαθμίσουν το μαθησιακό αποτέλεσμα και την ίδια τη σχολική δομή με καινοτομίες στη διεργασία της ενήλικης μάθησης και περαιτέρω καινοτομικές τεχνικές ( Web 2.0 εργαλείων ).

Θεματικές ενότητες – Workshops

Σαββάτο 09:00-17:00 06/04/2019

Α. Εκπαίδευση ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

 • Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Φιλοσοφία και Πρόγραμμα Σπουδών
 • Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα
 • Ο εκπαιδευτής ενηλίκων και Ο εκπαιδευόμενος στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
 • Η λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας ΣΔΕ

Β. Εκπαιδευτικός σχεδιασμός στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

 • Κατάρτιση προγράμματος σπουδών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας ΣΔΕ
 • Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές ΣΔΕ
 • Η αξιοποίηση της ομάδας στην εκπαίδευση ενηλίκων στα ΣΔΕ
 • Διαθεματικότητα και βιωματική μάθηση στα ΣΔΕ
 • Περιγραφική Αξιολόγηση στα ΣΔΕ

C. Εργαλεία και υπηρεσίες Web 2.0 στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

 • Εισαγωγή στη μάθηση με την υποστήριξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Εργαλεία και υπηρεσίες Web 2.0 προσαρμοσμένα στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
 • Εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων διδασκαλίας και μάθησης.
 • Σχεδιασμός διδακτικών ενοτήτων  με την χρήση δραστηριοτήτων που προέρχονται από Web 2.0 εφαρμογές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
 • Διδακτικά σενάρια προσαρμοσμένα στα σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία(ηλεκτρονική μάθηση)

Workshop - Δημιουργική αφήγηση με το  web 2.0 εργαλείο Storyjumper!: Έχετε κουραστεί να ακούτε «Πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσω αυτό το βιβλίο»; Μάθετε πώς να δημιουργείτε, να επεξεργάζεστε και να σχεδιάζετε ψηφιακά βιβλία E-book με την χρήση ενός web 2.0 εργαλείου το Storyjumper ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε να δημιουργείτε εντυπωσιακές ψηφιακές ιστορίες σε γραφικό περιβάλλον παρόμοιο με αυτό ενός βιβλίου

Κυριακή 09:00-17:00 07/04/2019

Workshop - Εκπαιδεύοντας μέσα από Διαδραστικές Αφίσες: Postermywal: Μήπως έφτασε η στιγμή να περάσετε στη ψηφιακή εποχή; Πως θα «κλέψετε» την προσοχή των εκπαιδευόμενων σας; Δεν χρειάζονται παρά μόνο λίγα λεπτά για να δημιουργήσετε την δική σας ψηφιακή αφίσα χρησιμοποιώντας το web 2.0  εργαλείο Postermywall! Τα δροσερά background, τα εφέ κειμένου και τα clipart καθιστούν τις  ψηφιακές αφίσες στην κορυφή των προτιμήσεων των εκπαιδευόμενων και σίγουρα θα σας βοηθήσουν να εκπληρωθούν οι στοχοι σας!

Workshop - Δημιουργούμε την δική μας Ιστοεξερεύνηση: Zunal!: Πόσο εύκολο είναι να εξερευνήσεις το διαδίκτυο; Γνωρίζεις την τεχνική δημιουργίας Ιστοεξερευνήσεων; Σε αυτό το εργαστήριο οι συμμετέχοντες θα  «πλάσουν» ένα σενάριο,  θα ορίσουν «ρόλους» στους εκπαιδευομένους και θα δομήσουν τις πληροφορίες. Στη συνέχεια θα αξιολογήσουν τους στόχους  του μαθήματος και θα  δώσουν οδηγίες εφαρμογής του σεναρίου με το εργαλείο Zunal δημιουργώντας την δική τους Ιστοεξερεύνηση.

Workshop - Ο καλύτερος τρόπος για να μοιραστείτε χρονικά την  ιστορία σας: TimeRim: Γνωρίζετε την τεχνική δημιουργίας χρονογραμμής (Τimeline) με δυνατότητα αλληλεπίδρασης; Θυμηθείτε τα χρονοδιαγράμματα των σχολικών βιβλίων! Τα σημερινά ψηφιακά χρονοδιαγράμματα κάνουν πολύ περισσότερο από μια στατική, γραμμική εξέλιξη ημερομηνιών Με την χρήση του web 2.0 εργαλείου TimeRime εσείς και οι εκπαιδευόμενοι σας μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας online, διαδραστικό χρονοδιάγραμμα με σχετική ευκολία, ακόμη και να συνεργαστείτε σε ένα και μόνο κοινό χρονοδιάγραμμα.

Workshop - Ρούμπρικες ή κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων στη μαθητική αξιολόγηση: Forallrubric: Γνωρίζετε κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων; Πως μπορείτε να δώσετε με εύκολο και γρήγορο τρόπο την περιγραφική αξιολόγηση στην διδασκαλία σας; Θέλεις να προσθέσεις άξονες και κριτήρια στην αξιολόγηση σου μέσα από ένα ψηφιακό εργαλείο; Το web 2.0 εργαλείο Forallrubrics υπόσχετε ότι θα τα καταφέρεις γρήγορα και αξιόπιστα.

Οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν μέσα από τα Workshops νέους τρόπους και μεθόδους για βελτίωση της απόδοσης, της επικοινωνίας μεταξύ τους, από την χρήση και αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων (Web 2.0). Η  γνώση και η  χρήση των Web 2.0 τεχνικών από τους εκπαιδευτές έχει παρατηρηθεί ότι αυξάνει τον ενθουσιασμό και το ενδιαφέρον των μαθητών, δίνοντας τους περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία. Οι εκπαιδευτές εφοδιάζονται με δεξιότητες οι όποιες ενισχύουν και διευκολύνουν τις συνεργατικές δραστηριότητες και την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευόμενων. Η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία  δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις στους εκπαιδευτές, οι οποίοι οφείλουν να είναι σε μια συνεχή διαδικασία επανεκπαίδευσης προκειμένου να είναι άριστα καταρτισμένοι.

Διάρκεια Διεξαγωγής: Ο χρόνος μελέτης του υλικού, ο χρόνος έρευνας και στοχασμού πάνω σε αυτό και ο χρόνος εκπόνησης των σύντομων εργασιών έχει υπολογιστεί στις 200 ώρες. Η βεβαίωση που θα λάβετε θα αναγράφει αυτή τη διάρκεια.

Η απονομή της βεβαίωσης προυποθέτει πέρα από την παρακολούθηση, την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών και την παρέλευση ενός μήνα από την ημερομηνία εγγραφής στο πρόγραμμα.

Ημερομηνίες Υλοποίησης: 2 ημέρες 06/04/2019-07/04/2019

Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00

Κόστος: 330 €. Έκπτωση 12% (κόστος 290 €) σε άνεργους και μέλη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Ειδική έκπτωση 15% (κόστος 280 €) σε συμμετέχοντες που έχουν ολοκληρώσει το σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Για την ταυτόχρονη συμμέτοχη στο σεμινάριο "Oι Νέες Τεχνολογίες στον θεσμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΙΕΚ)", ειδική έκπτωση 20% (κόστος 265 €) ανά σεμινάριο. Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν αθροιστικά.

Μεθοδολογία Αξιολόγησης

Η αξιόλογη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης επιτυγχάνετε με:

 • Ενεργή συμμετοχή κάθε επιμορφωμένου σε μια δραστηριότητα που θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα μάθησης.
 • Ανατροφοδότηση και αξιολόγηση ενός (μικρής κλίμακας) διδακτικού σεναρίου με δραστηριότητες web 2.0 εργαλείων.
 • Τεστ αυτοαξιολόγησης.

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο

Εισηγητές:

Ο Μάνος Παυλάκης είναι Σύμβουλος Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων και πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών. Έχει 15 χρόνια εμπειρία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων για οργανισμούς στον δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον τρίτο τομέα. Επίσης, έχει πάνω από 8.000 ώρες διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών σε θέματα επικοινωνίας, συνεργασίας, συναισθηματικής νοημοσύνης και πάνω από 2.000 ώρες σε προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Ανάμεσα στα επιτεύγματά του συγκαταλέγεται η πρώτη θέση μεταξύ των 73 Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (επίσημη αξιολόγηση 9,70/10,00 της ΚΒ’ Σειράς Σπουδαστών). Είναι ο δημιουργός του εκπαιδευτικού υλικού για το πρόγραμμα ‘Youreca’, το οποίο έλαβε Βραβείο Ποιότητας και Αριστείας της Unesco, ενώ έχει διακριθεί για την εθελοντική του δράση, λαμβάνοντας, ως Πρόεδρος του ΜΚΟ Youthnet Hellas, το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2013.

Ο Κούνουπας Νικόλαος σπούδασε Εφαρμοσμένη Πληροφορική και πολυμέσα στο ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην «Πληροφορική και Πολυμέσα» από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του ΤΕΙ Κρήτης και μεταπτυχιακό τίτλο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Έχει μετεκπαιδευτεί σε θέματα εκπαιδευτικών τεχνολογιών σε σχέση με τα web 2.0 εργαλεία στην εκπαίδευση με πλήθος επιμορφώσεων. Εργάζεται ως εκπαιδευτής ενήλικων και ως καθηγητής Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 2006. Κάτοχος της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.). Έχει διατελέσει εισηγητής στους θεματικούς τομείς των Νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και των Web 2.0 εργαλείων σε φορείς εκπαίδευσης ενήλικων ιδιωτικούς και Κοινωνικών Εταίρων καθώς ως εισηγητής σε συνέδρια εκπαιδευτικών οργανισμών. Συνεργάζεται με την σχόλη δια βίου μάθησης του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ σε θέματα σχεδιασμού προγραμμάτων για την Εκπαίδευση Ενήλικων.

Ο Μιχάλης Καθαράκης είναι διευθυντής στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου από το 2004. Ολοκλήρωσε τις βασικές σπουδές στο τμήμα φυσικής του πανεπιστημίου Κρήτης και μεταπτυχιακές σπουδές στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο απ’ όπου πήρε το διδακτορικό δίπλωμα το 2001, από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Από το 2012 διατελεί μέλος του συμβουλίου διοίκησης του ΤΕΙ Κρήτης. Είναι υποψήφιος διδάκτωρ με θέμα την ανάπτυξη και καινοτομία περιφερειακών δομών, και μέλος του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο παρελθόν για το ΙΤΕ, το τμήμα Φυσικής και το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και ως καθηγητής στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης.Έχει εκδώσει σειρά δημοσιεύσεων και έχει συμμετάσχει με ομιλίες σε συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εργάστηκε επί σειρά ετών στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης όπου συμμετείχε στην ίδρυση Κέντρου Μεταφοράς τεχνολογίας. Εργάστηκε στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ως υπεύθυνος πληροφόρησης για την περιφέρεια της Κρήτης. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και σύμβουλος καινοτομίας σε επιχειρήσεις. Διετέλεσε υπεύθυνος του επιχειρηματικού τμήματος του Γραφείου Διαμεσολάβησης και συμμετείχε στην ίδρυση του Ινστιτούτου δια βίου εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει συντονίσει πάνω από 40 ευρωπαϊκά ερευνητικά και επιχειρηματικά έργα για το ΙΤΕ, το τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, το ΤΕΙ, και το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Έχει αρκετές χιλιάδες ώρες διδακτικής εμπειρίας ως Εκπαιδευτής στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα τόσο στη δευτεροβάθμια, όσο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και στην συνεχιζόμενη κατάρτιση των ενηλίκων. Διδάσκει τα μαθήματα «επιχειρηματικότητα και clusters» και «καινοτομία» στο μεταπτυχιακό τμήμα του ΤΕΙ Κρήτης. Συμμετείχε στη συγγραφή του βιβλίου: «Σύγχρονα Θέματα Χρηματοδότησης και Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρήσεων» και έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα, σε επιστημονικά περιοδικά αλλά και εθνικές εφημερίδες, ειδησεογραφικά portals και blogs.

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

 • Πως μπορώ να πληρώσω για τα σεμινάρια; +

  Οι πληρωμές Μπορούν να πραγματοποιηθούν με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους :

  1. Online μέσα από την σελίδα του σεμιναρίου, όπου θα βρείτε το σχετικό κουμπί πληρωμής στο τέλος της περιγραφής κάθε σεμιναρίου.
  2. Με κατάθεση στον λογαριασμό του ΚΕΚ στην παγκρήτια τράπεζα με στοιχεία:
   Τράπεζα: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   Δικαιούχος: ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
   ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 1100043-3
   ΙΒΑΝ: GR 6708700970000000011000433.
  3. Επιτόπου στα γραφεία της γραμματείας του ΚΕΚ με μετρητά στην οδό Κορωναίου 9 στο κέντρο του Ηρακλείου.
  4. Επιτόπου στα γραφεία της γραμματείας ΚΕΚ με ή Χρεωστική/Πιστωτική στην οδό Κορωναίου 9 στο κέντρο του Ηρακλείου.
 • Πότε πρέπει να πληρώσω για το σεμινάριο; +

  Η πληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής στο σεμινάριο πρέπει να γίνει το αργότερο 4 μέρες πριν την έναρξη του. Σε κάθε περίπτωση η διασφάλιση της συμμετοχής δεν κατοχυρώνεται από την απλή εγγραφή αλλά με την πληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής –διδάκτρου-.
 • Πως μπορώ να ενημερώνομαι για σεμινάρια? +

 • Είμαι εισηγητής πως μπορώ να κάνω αίτηση για συνεργασία με την σχολή σας? +

  Αν είστε εισηγητής μπορείτε να πατήσετε εδώ και να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συνεργασία.
 • Που διεξάγονται τα Σεμινάρια; +

  Οι αίθουσες υλοποίησης των Σεμιναρίων βρίσκονται στην Νέα Αλικαρνασσό, Ικάρου & Αρχιμήδους 1. Η Γραμματεία του ΚΕΚ όπου πραγματοποιούνται οι εγγραφές βρίσκεται εντός του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9.
 • Με το πέρας του σεμιναρίου παίρνω πιστοποίηση; +

  Με το πέρας του σεμιναρίου παίρνετε βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Ενδιαφέρομαι για ένα Σεμινάριο αλλά οι ημερομηνίες έχουν οριστεί με τον όρο "Επαναλαμβανόμενα Τμήματα". Τι σημαίνει αυτό? +

  Τα "Επαναλαμβανόμενα Τμήματα" είναι σεμινάρια τα οποία επαναλαμβάνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Η ημερομηνία διεξαγωγής και έναρξης ανακοινώνεται συνήθως 2 μήνες πριν την έναρξή. Αν θέλετε να ενημερώνεστε αμέσως μόλις οριστεί ημερομηνία διεξαγωγής μπορείτε να συμπληρώσετε την online αίτηση που υπάρχει αναρτημένη ώστε να σας καλέσουν από την γραμματεία για να σας ενημερώσουν μόλις οριστεί ημερομηνία διεξαγωγής.
 • 1

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Ανακοινώσεις

 • Εταιρεία Security ζητά ΑΤΟΜΑ με άδεια προσωπικού ασφαλείας +

  Εταιρεία Security ζητά ΑΤΟΜΑ με άδεια προσωπικού ασφαλείας και άτομα για το πόστο του patrol. Πληροφορίες μόνο στα παρακάνω στοιχεία Περισσότερα..
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39

Σε ενδιαφέρει!

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

koino mitroo ekpaideuton 2

 

lookforjob

Εύρεση εργασίας.

Δείτε περισσότερα

 

 ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΣΟΥ

Πολιτική Cookies