Κατηγορίες στις οποίες απευθύνεται το σεμινάριο:

 • Σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και αλλοδαπής
 • Σε εκπαιδευτικούς, μονίμους και ωρομισθίους, που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Σε φοιτητές - σπουδαστές, που τους ενδιαφέρει ο χώρος της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα αυτός των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και των Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης.
 • Σε όποιον ενδιαφέρεται για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία
 • Καθηγητές και Στελέχη Κολλεγίων

Μοριοδότηση

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο

 • Εξασφαλίζει στους συμμετέχοντες  μοριοδότηση (1 μόριo) 
 • Η παρακολούθηση του σεμιναρίου αποτελεί ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ)

Μεθοδολογία Μαθημάτων

Το πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της Μικτής Μάθησης (blended learning ) η οποία περιλαμβάνει:

 • Δια ζώσης παρακολούθηση μαθημάτων συνολικής διάρκειας 20 ωρών, που περιλαμβάνει συμμέτοχη σε 5 βιωματικά workshops  δημιουργίας Ψηφιακών δραστηριοτήτων με την χρήση των Νέων Τεχνολογιών συνολικής διάρκειας 14 ωρών, και 6 ωρών για την κάλυψη της θεωρίας)
 • Εξ αποστάσεως μελέτη εκπαιδευτικού υλικού που αφορά «τον θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και οδηγών χρήσης των web 2.0 εργαλείων»  σε ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης - 120 ώρες
 • Εκπόνηση εργασιών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε πεδία σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος σε ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης με στόχο την υλοποίηση ενός διδακτικού σεναρίου (Μικρής κλίμακας) με την χρήση δραστηριοτήτων web 2.0 εργαλείων - 60 ώρες

 Στόχος προγράμματος:

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εξειδίκευση σε θέματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής ,Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης. Επιπλέον, η απόκτηση δεξιοτήτων εκ μέρους των επιμορφούμενων στο να συσχετίζουν το θεσμικό πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την  απασχόληση και την αγορά εργασίας,  να αναγνωρίζουν  το θεσμό της μαθητείας και να εφαρμόζουν καλές πρακτικής άσκησης στην κατάρτιση με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών ( Web 2.0 εργαλείων ).

Θεματικές ενότητες – Workshops

Σαββάτο 09:00-17:00 21/07/2018

 1. Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Εισαγωγή στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: Έννοιες –Σκοποί
 • Αρχική επαγγελματική κατάρτιση - Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση
 • Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση & απασχόληση και αγορά εργασίας.
 • Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων-Θεσμικό Πλαίσιο - Επίπεδα εκπαίδευσης.
 • Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων-Επαγγελματικά περιγράμματα - Επαγγελματικά  Προσόντα
 • Εκπαιδευτικός σχεδιασμός στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση - Βασικές Αρχές διδασκαλίας
 • Σύγχρονες θεωρίες μάθησης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Επαγγελματική Εκπαίδευση
 • Σχεδία  Μαθημάτων & Εκπαιδευτικές τεχνικές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
 • Εκπαιδευτική Αξιολόγηση & Αυτοαξιολόγηση  στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 1. Εργαλεία και υπηρεσίες Web 2.0 στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Εισαγωγή στη μάθηση με την υποστήριξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Εργαλεία και υπηρεσίες Web 2.0 για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • E-learning -Εκπαιδευτικές Πλατφόρμες στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
 • Διδακτικά σενάρια
 • Σχεδιασμός διδακτικών ενοτήτων  με την χρήση δραστηριοτήτων που προέρχονται από Web 2.0 εφαρμογές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Workshop- Δυναμική παρουσίαση με το  web 2.0 εργαλείο PREZI! Σαββάτο

 • Έχετε κουραστεί από την χρήση του PowerPoint; Μάθετε πώς να δημιουργείτε, να επεξεργάζεστε και να σχεδιάζετε δυναμικές παρουσιάσεις με την χρήση ενός web 2.0 εργαλείου του Prezi ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε να δημιουργείτε εντυπωσιακές παρουσιάσεις στην διδασκαλία σας «κερδίζοντας» τους εκπαιδευομένους σας.

Κυριακή 09:00-17:00 22/07/2018

 • Workshop Δίνουμε ζωή στα αντικείμενα: Stop Motion Animation!: Γνωρίζεις την τεχνική Stop Motion Animation; Σε αυτό το εργαστήριο οι συμμετέχοντες θα  συγγράψουν ένα σενάριο,  θα δημιουργήσουν κούκλες  «ηθοποιούς» και  τα σκηνικά. Στη συνέχεια θα φωτογραφήσουν, δηλαδή θα κάνουν το «γύρισμα» της ταινίας και μέσο του Μοντάζ με το εργαλείο Movie Maker θα δημιουργήσουν την δίκη τους εκπαιδευτική ταινία.
 • Δημιουργώντας τα δικά μας On Line Quizzes: Kubbu: Έχετε περάσει ατελείωτες ώρες διορθώνοντας τεστ και βάζοντας βαθμολογίες! Μήπως έφτασε η στιγμή να περάσετε στη ψηφιακή εποχή της εξέτασης δημιουργώντας τα δικά σας On Line Quizzes με την χρήση του web 2.0 εργαλείου KUBBU στα οποία οι εκπαιδευόμενοι  θα  μπορούν να τα κάνουν όπου και όποτε θέλουν και εσείς να πάρετε τη βαθμολογία τους άμεσα και ξεκούραστα.
 • Διαφοροποιημένη διδασκαλία με εννοιολογική χαρτογράφηση :SpicyNodes: Γνωρίζετε την εννοιολογική  χαρτογράφηση; Σε αυτό το εργαστήριο οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να δημιουργούν ψηφιακούς εννοιολογικούς χάρτες και να επιτυγχάνουν την οπτικοποίηση των πληροφοριών τους μέσα από το web 2.0 εργαλείο SpicyNodes σε θέμα της επιλογής τους.
 • Σύννεφα ετικετών & ψηφιακός πίνακα ανακοινώσεων: Wordart  & Padlet: Γνωρίζετε το σύννεφο ετικετών και τον ψηφιακό πινάκα ανακοινώσεων; Πως μπορείτε να δώσετε με εύκολο και γρήγορο τρόπο τις λέξεις κλειδιά στην διδασκαλία σας; Θέλεις να προσθέσεις τις  πληροφορίες της διδασκαλίας σου σε ένα ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων; Τα web 2.0 εργαλεία Wordart και Padlet υπόσχονται ότι θα τα καταφέρεις εύκολα και γρήγορα

Οι συμμετέχοντες μέσα από τα Workshops θα ανακαλύψουν νέους τρόπους και μεθόδους για βελτίωση της απόδοσης, της επικοινωνίας μεταξύ τους, τα οφέλη από την χρήση και αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων ( Web 2.0 ). Η  γνώση και η  χρήση των Web 2.0 τεχνικών από τους εκπαιδευτές έχει παρατηρηθεί ότι αυξάνει τον ενθουσιασμό και το ενδιαφέρον των μαθητών, δίνοντας τους περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία. Οι εκπαιδευτές εφοδιάζονται με δεξιότητες οι όποιες ενισχύουν και διευκολύνουν τις συνεργατικές δραστηριότητες και την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευόμενων. Η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία  δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις στους εκπαιδευτές, οι οποίοι οφείλουν να είναι σε μια συνεχή διαδικασία επανεκπαίδευσης προκειμένου να είναι άριστα καταρτισμένοι.

Διάρκεια Διεξαγωγής: Ο χρόνος μελέτης του υλικού, ο χρόνος έρευνας και στοχασμού πάνω σε αυτό και ο χρόνος εκπόνησης των σύντομων εργασιών έχει υπολογιστεί στις 200 ώρες. Η βεβαίωση που θα λάβετε θα αναγράφει αυτή τη διάρκεια.

Η απονομή της βεβαίωσης προυποθέτει πέρα από την παρακολούθηση, την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών και την παρέλευση ενός μήνα από την ημερομηνία εγγραφής στο πρόγραμμα.

Ημερομηνίες Υλοποίησης: 2 ημέρες, (Σαββατοκύριακο από τις 09:00-17:00) 21/07/18-22/07/2018

Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00

Προτεινόμενη τιμή για καταρτιζόμενους: 330 ευρώ ανά εκπαιδευόμενο

Κόστος: 330 €. Έκπτωση 12% (κόστος 290 €) σε άνεργους και μέλη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Ειδική έκπτωση 15% (κόστος 280 €) σε συμμετέχοντες που έχουν ολοκληρώσει το σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Για την ταυτόχρονη εγγραφή στο σεμινάριο "Ψηφιακή Καινοτομία στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)", παρέχεται ειδική έκπτωση 20% (κόστος 265 €) ανά σεμινάριο. Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν αθροιστικά.

Μεθοδολογία Αξιολόγησης

Η αξιόλογη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης επιτυγχάνετε με:

 • Ενεργή συμμετοχή κάθε επιμορφωμένου σε μια δραστηριότητα που θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα μάθησης.
 • Ανατροφοδότηση και αξιολόγηση ενός (μικρής κλίμακας) διδακτικού σεναρίου με δραστηριότητες web 2.0 εργαλείων.
 • Τεστ αυτοαξιολόγησης.

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο

Εισηγητές

Ο Μάνος Παυλάκης είναι Σύμβουλος Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων και πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών. Έχει 15 χρόνια εμπειρία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων για οργανισμούς στον δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον τρίτο τομέα. Επίσης, έχει πάνω από 8.000 ώρες διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών σε θέματα επικοινωνίας, συνεργασίας, συναισθηματικής νοημοσύνης και πάνω από 2.000 ώρες σε προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Ανάμεσα στα επιτεύγματά του συγκαταλέγεται η πρώτη θέση μεταξύ των 73 Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (επίσημη αξιολόγηση 9,70/10,00 της ΚΒ’ Σειράς Σπουδαστών). Είναι ο δημιουργός του εκπαιδευτικού υλικού για το πρόγραμμα ‘Youreca’, το οποίο έλαβε Βραβείο Ποιότητας και Αριστείας της Unesco, ενώ έχει διακριθεί για την εθελοντική του δράση, λαμβάνοντας, ως Πρόεδρος του ΜΚΟ Youthnet Hellas, το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2013.

Ο Κούνουπας Νικόλαος σπούδασε Εφαρμοσμένη Πληροφορική και πολυμέσα στο ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην «Πληροφορική και Πολυμέσα» από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του ΤΕΙ Κρήτης και μεταπτυχιακό τίτλο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Έχει μετεκπαιδευτεί σε θέματα εκπαιδευτικών τεχνολογιών σε σχέση με τα web 2.0 εργαλεία στην εκπαίδευση με πλήθος επιμορφώσεων. Εργάζεται ως εκπαιδευτής ενήλικων και ως καθηγητής Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 2006. Κάτοχος της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.). Έχει διατελέσει εισηγητής στους θεματικούς τομείς των Νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και των Web 2.0 εργαλείων σε φορείς εκπαίδευσης ενήλικων ιδιωτικούς και Κοινωνικών Εταίρων καθώς ως εισηγητής σε συνέδρια εκπαιδευτικών οργανισμών. Συνεργάζεται με την σχόλη δια βίου μάθησης του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ σε θέματα σχεδιασμού προγραμμάτων για την Εκπαίδευση Ενήλικων.

Ο Μιχάλης Καθαράκης είναι διευθυντής στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου από το 2004. Ολοκλήρωσε τις βασικές σπουδές στο τμήμα φυσικής του πανεπιστημίου Κρήτης και μεταπτυχιακές σπουδές στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο απ’ όπου πήρε το διδακτορικό δίπλωμα το 2001, από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Από το 2012 διατελεί μέλος του συμβουλίου διοίκησης του ΤΕΙ Κρήτης. Είναι υποψήφιος διδάκτωρ με θέμα την ανάπτυξη και καινοτομία περιφερειακών δομών, και μέλος του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο παρελθόν για το ΙΤΕ, το τμήμα Φυσικής και το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και ως καθηγητής στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης. Έχει εκδώσει σειρά δημοσιεύσεων και έχει συμμετάσχει με ομιλίες σε συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εργάστηκε επί σειρά ετών στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης όπου συμμετείχε στην ίδρυση Κέντρου Μεταφοράς τεχνολογίας. Εργάστηκε στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ως υπεύθυνος πληροφόρησης για την περιφέρεια της Κρήτης. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και σύμβουλος καινοτομίας σε επιχειρήσεις. Διετέλεσε υπεύθυνος του επιχειρηματικού τμήματος του Γραφείου Διαμεσολάβησης και συμμετείχε στην ίδρυση του Ινστιτούτου δια βίου εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει συντονίσει πάνω από 40 ευρωπαϊκά ερευνητικά και επιχειρηματικά έργα για το ΙΤΕ, το τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, το ΤΕΙ, και το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Έχει αρκετές χιλιάδες ώρες διδακτικής εμπειρίας ως Εκπαιδευτής στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα τόσο στη δευτεροβάθμια, όσο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και στην συνεχιζόμενη κατάρτιση των ενηλίκων. Διδάσκει τα μαθήματα «επιχειρηματικότητα και clusters» και «καινοτομία» στο μεταπτυχιακό τμήμα του ΤΕΙ Κρήτης. Συμμετείχε στη συγγραφή του βιβλίου: «Σύγχρονα Θέματα Χρηματοδότησης και Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρήσεων» και έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα, σε επιστημονικά περιοδικά αλλά και εθνικές εφημερίδες, ειδησεογραφικά portals και blogs.

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

 • Πως μπορώ να πληρώσω για τα σεμινάρια; +

  Οι πληρωμές Μπορούν να πραγματοποιηθούν με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους :

  1. Online μέσα από την σελίδα του σεμιναρίου, όπου θα βρείτε το σχετικό κουμπί πληρωμής στο τέλος της περιγραφής κάθε σεμιναρίου.
  2. Με κατάθεση στον λογαριασμό του ΚΕΚ στην παγκρήτια τράπεζα με στοιχεία:
   Τράπεζα: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   Δικαιούχος: ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
   ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 1100043-3
   ΙΒΑΝ: GR 6708700970000000011000433.
  3. Επιτόπου στα γραφεία της γραμματείας του ΚΕΚ με μετρητά στην οδό Κορωναίου 9 στο κέντρο του Ηρακλείου.
  4. Επιτόπου στα γραφεία της γραμματείας ΚΕΚ με ή Χρεωστική/Πιστωτική στην οδό Κορωναίου 9 στο κέντρο του Ηρακλείου.
 • Πότε πρέπει να πληρώσω για το σεμινάριο; +

  Η πληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής στο σεμινάριο πρέπει να γίνει το αργότερο 4 μέρες πριν την έναρξη του. Σε κάθε περίπτωση η διασφάλιση της συμμετοχής δεν κατοχυρώνεται από την απλή εγγραφή αλλά με την πληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής –διδάκτρου-.
 • Πως μπορώ να ενημερώνομαι για σεμινάρια? +

 • Είμαι εισηγητής πως μπορώ να κάνω αίτηση για συνεργασία με την σχολή σας? +

  Αν είστε εισηγητής μπορείτε να πατήσετε εδώ και να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συνεργασία.
 • Που διεξάγονται τα Σεμινάρια; +

  Οι αίθουσες υλοποίησης των Σεμιναρίων βρίσκονται στην Νέα Αλικαρνασσό, Ικάρου & Αρχιμήδους 1. Η Γραμματεία του ΚΕΚ όπου πραγματοποιούνται οι εγγραφές βρίσκεται εντός του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9.
 • Με το πέρας του σεμιναρίου παίρνω πιστοποίηση; +

  Με το πέρας του σεμιναρίου παίρνετε βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Ενδιαφέρομαι για ένα Σεμινάριο αλλά οι ημερομηνίες έχουν οριστεί με τον όρο "Επαναλαμβανόμενα Τμήματα". Τι σημαίνει αυτό? +

  Τα "Επαναλαμβανόμενα Τμήματα" είναι σεμινάρια τα οποία επαναλαμβάνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Η ημερομηνία διεξαγωγής και έναρξης ανακοινώνεται συνήθως 2 μήνες πριν την έναρξή. Αν θέλετε να ενημερώνεστε αμέσως μόλις οριστεί ημερομηνία διεξαγωγής μπορείτε να συμπληρώσετε την online αίτηση που υπάρχει αναρτημένη ώστε να σας καλέσουν από την γραμματεία για να σας ενημερώσουν μόλις οριστεί ημερομηνία διεξαγωγής.
 • 1

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σε ενδιαφέρει!

 

laek katartisi prosopikoi v2 small

Δωρεάν Σεμινάρια Κατάρτισης Προσωπικού

Δηλώστε ενδιαφέρον

Υπολογίστε πόσα χρήματα δικαιούστε για τη κατάρτιση του προσωπικού σας.

Μάθετε Περισσότερα...

 

koino mitroo

Κοινό μητρώο Σχολής δια Βιου Μάθησης ΤΕΙ

Κάντε την εγγραφή σας

 

proslipsi prosopikou me mathitheia

Υλοποίηση Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας στην Περιφέρεια Κρήτης

Δηλώστε ενδιαφέρον

 

lookforjob

Εύρεση εργασίας.

Δείτε περισσότερα