Ένα σεμινάριο το οποίο απευθύνεται σε Αρχάριους Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ, εργαζόμενους ή μεμονωμένους χρήστες με σκοπό να τους εξοικειώσει με το περιβάλλον του SPSS, να τους βοηθήσει να κατανοήσουν την εκμάθηση της στατιστικής ανάλυσης δεδομένων, την λήψη αποφάσεων μέσω της εφαρμογής των κατάλληλων στατιστικών κριτηρίων και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και γενικότερα να χειρίζονται και να εκπαιδευτούν πάνω στο SPSS.

Ενότητες Σεμιναρίου:

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή και να ενημερωθείτε άμεσα για την έναρξη του επόμενου τμήματος

  • Εισαγωγικές έννοιες στατιστικής και λειτουργίας του SPSS
  • Μετασχηματισμοί Μεταβλητών (υπολογισμός νέων μεταβλητών, επανα-κωδικοποίηση, επιλογή υπό-ομάδας δείγματος, οργάνωση της ανάλυσης ανά ομάδες, ταξινόμηση)
  • Περιγραφική Στατιστική (Περιγραφικά στατιστικά μέτρα ποιοτικών και ποσοτικών μεταβλητών, γραφική απεικόνιση)
  • Έλεγχοι Υποθέσεων (Διάστημα Εμπιστοσύνης, Έλεγχος Υποθέσεων, Κρίσιμη Τιμή, Κανονική Κατανομή, Έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk και ομοσκεδαστικότητας Levene-test)
  • Επαγωγική Στατιστική (Έλεγχος x2, Student t-test, Mann-Whitney test, Ανάλυση Διακύμανσης μονής κατεύθυνσης One-way Anova, Kruskal-Wallis test, δείκτες συνάφειας Pearson, Spearman, Γραμμική Παλινδρόμηση)

Το κόστος του προγράμματος: είναι 160€  ανά συμμετοχή για το σεμινάριο

Χρόνος Διεξαγωγής:  Δευτέρα και Τετάρτη απογευματινές ώρες (17.00-21.15) και θα έχει συνολική διάρκεια 20 ώρες. 

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Δευτέρα 14/10/2019, Τετάρτη 16/10/2019, Δευτέρα 21/10/2019 και Τετάρτη 23/10/2019.

Χώρος διεξαγωγής: Ικάρου και Αρχιμήδους 1 Νέα Αλικαρνασσός.

Εισηγήτρια: Τζίμα Κατερίνα
Απόφοιτη Μαθηματικού του ΕΚΠΑ με μεταπτυχιακό στη Βιοστατιστική

Επικοινωνία:  Πληροφορίες στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κορωναίου 9, τηλ/νο 2810-302735 & 302730,info@katartisi.gr από τις 09:00 έως 15:00 μ.μ. και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr

Πολιτική Cookies