Είναι ένα νέο σεμινάριο που θα βοηθήσει την επιχείρηση σας να γίνει ανταγωνιστικότερη στην αγορά αλλά και αποτελεσματικότερη στις εσωτερικές της διεργασίες. Έμπειροι εισηγητές τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο με προϋπηρεσία και καριέρα στο εν λόγο θέμα θα σας διδάξουν όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη διαδικασία λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας και επιλογής προμηθευτών.

Απευθύνεται σε στελέχη και εργαζόμενους στο τμήμα προμηθειών και γενικά σε όσους εμπλέκονται στο κύκλωμα διαχείρισης υλικών στην επιχείρηση (αποθήκες, διακίνηση, τεχνικοί, παραγωγή κλπ).

Σκοπός είναι η κατανόηση των κρίσιμων παραμέτρων που καθορίζουν την επιλογή κατάλληλων προμηθευτών. Πώς οργανώνονται οι συνέργειες ώστε η εφοδιαστική αλυσίδα να λειτουργεί χωρίς προβλήματα. Πραγματικά παραδείγματα με μελέτες περιπτώσεων επιλογών προς αποφυγή αλλά και παράλληλα των ενεργειών επίλυσης προβλημάτων που παρουσιάζονται στη λειτουργία της επιχείρησης.

Θεματικές ενότητες:
1. Ανάπτυξη νέων προϊόντων 
2. Οριοθέτηση και έλεγχος της ποιότητας του προϊόντος
3. Σχέσεις πελατών-προμηθευτών
4. Εύρεση και επιλογή του κατάλληλου προμηθευτή 
5. Αποθέματα, logistics & εφοδιαστική αλυσίδα
6. Ζήτηση (ανεξάρτητη & εξαρτημένη)
7. Συστήματα προμήθειας
8. Κατηγοριοποίηση υλικού – ABC & Pareto
9. Αξιολόγηση απόδοσης προμηθευτή
10. Case Studies & Role playing

 Διάρκεια σεμιναρίου: 24 διδακτικές ώρες, ap;o 15/11 έως 30/11 Παρασκευές 17:00μμ-20:15μμ και Σάββατο 09:00πμ-12:15πμ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί, στην Ικάρου και Αρχιμήδους 1

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας

Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης

Κόστος προγράμματος: 190 ευρώ.

Εισηγητές:
Ο Νεκτάριος Κανακαράκης διετέλεσε υπεύθυνος Logistics της ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕΒΕ, μιας εκ των μεγαλυτέρων υπερσύγχρονων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ξηρού και ψυχομένου φορτίου στην Κρήτη. Είναι επίσης Πρόεδρος ΔΣ της Κρητικής Εταιρίας Logistics. Έχει σπουδάσει οικονομικά και έχει παρακολουθήσει μακροχρόνια μεταπτυχιακά προγράμματα στην Δ/ση Επιχειρήσεων και logistics Management. Διαθέτει μεγάλη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης logistics στην αποθήκευση και στην βέλτιστη περισυλλογή παραγγελιών-ανατροφοδοσιών.

Ο Ιωάννης Ασπιρτάκης είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc. Εδώ και 15 έτη, ασχολείται στον τομέα της Διαχείρισης Συστημάτων και Διασφάλισης Ποιότητας. Είναι Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας-Ασφάλειας-Περιβάλλοντος σε μεγάλη πολυεθνική βιομηχανία και παράλληλα δραστηριοποιείται ως Risk Management Consultant.

Πληροφορίες και αιτήσεις: Στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9, 71202 Ηράκλειο Κρήτης, κ. Μαίρη Βενιχάκη, Τηλ.κέντρο: 2810302730 και 2810302736, e-mail: info@katartisi.gr venihaki@katartisi.gr web: www.katartisi.gr fb:www.facebook.com/KekTechnikesScholes

Πολιτική Cookies