Στο πλαίσιο διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού με στόχο την υλοποίηση των πράξεων : 1) «Δράσεις κατάρτισης ανθρωπίνου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» και 2) «Δράσεις κατάρτισης ανθρωπίνου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», όπως αυτή προκηρύχθηκε από τη Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού, κατακυρώθηκε -με την υπ΄αριθμόν 21356/14-10-2014 (ΑΔΑ: 7ΓΗΙΟΟ-9ΟΧ) κατακυρωτική Υπουργική Απόφαση- στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου ως ανάδοχο φορέα η διεξαγωγή των προγραμμάτων με τίτλο:

Α) «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και Β) «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ».

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΚΤΕΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 02/03/2015

Απευθύνεται:

 • Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι, εποχιακά εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες στον τομέα του Τουρισμού
 • για το μεν πρόγραμμα με τίτλο «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι, εποχιακά εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες, απόφοιτοι ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ και Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων.
 • για το δε πρόγραμμα με τίτλο «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» » δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι, εποχιακά εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες απόφοιτοι Γυμνασίου, Λυκείου και ΙΕΚ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Η δράση απευθύνεται σε 50 εκπαιδευομένους (25 από το κάθε πρόγραμμα) από πιστοποιημένους παρόχους κατάρτισης µε στόχο την κατάρτιση ή/και επανακατάρτισή τους σε αντικείμενα κατάρτισης/ ειδικότητες σχετικές µε θέματα του τουρισμού.

ONLINE ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ Οι αιτήσεις έχουν κλείσει.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • 6 ευρώ μικτά για κάθε εκτός ωραρίου ώρα κατάρτισης
 • Τα προγράμματα κατάρτισης θα είναι διάρκειας 120 διδακτικών ωρών
 • οι 96 ώρες (80%) θα υλοποιηθούν στις πιστοποιημένες δομές του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου στο Ηράκλειο Κρήτης
 • οι 24 ώρες (20%) θα υλοποιηθούν με τη μορφή πρακτικής άσκησης στον όμιλο Ελληνικές Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Κρήτης- ΕΤΞΕΚ (Cyan Group).

Επίσης το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • επαγγελματική ενίσχυση των καταρτιζομένων
 • σύνδεση – συνάφεια του προγράμματος με τις τάσεις και τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας
 • οικοδόμηση βιωματικής γνώσης και εμπειρίας σχετικής με τα επαγγελματικά καθήκοντα, τους ρόλους και τις δραστηριότητες
 • αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού που δραστηριοποιείται στο χώρο του τουρισμού στη βάση της δια βίου μάθησης.

Ο ωφελούμενος εφόσον επιλεγεί από την Επιστημονική Επιτροπή Επιλογής θα καταρτιστεί και θα πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση του στις συνεργαζόμενες με το ΚΕΚ του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ επιχειρήσεις του ομίλου ΕΤΞΕΚ (Ελληνικές Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Κρήτης).

Προσκομίστε μας τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να καταθέσετε μαζί με την αίτηση.
Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν:

 1. Έγγραφο από όπου θα προκύπτει η απασχόλησή τους(βεβαίωση του εργοδότη όπου απασχολούνται αν πρόκειται για εργαζόμενο ή εποχιακά εργαζόμενο στην οποία θα αναγράφεται και η θέση απασχόλησής τους, ή αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο)
 2. Αντίγραφο IBAN βιβλιαρίου
 3. Αναλυτική κατάσταση ενσήμων
 4. Επαγγελματική Εμπειρία/Προϋπηρεσία
 5. Βιογραφικό Σημείωμα
 6. Εκπαιδευτικό Επίπεδο
 7. Ηλικία
 8. Οικογενειακή Κατάσταση
 9. Πιστοποιητικό ότι ανήκει σε Ευαίσθητη Κοινωνική Ομάδα
 10. Πιστοποιητικό γνώσης Ξένης Γλώσσας
 11. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

koino mitroo kek elmepa

 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies