Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

 • Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ 2458€
 • Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας / Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2248€

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 8.000 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους, ηλικίας από 18 έως 29 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών σε οριζόντιες κυρίως δεξιότητες
 • Πρακτική άσκηση 420 ωρών των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
 • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων, τα οποία θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Σκοπός της δράσης είναι η είσοδος στην αγορά εργασίας των νεοεισερχομένων άνεργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, με την τοποθέτησή τους σε θέσεις πρακτικής άσκησης που προσφέρουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Για να συμμετάσχετε στο Voucher Τουρισμού πατήστε εδω. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώθηκε στις 30/07/2015 23:59:59.

 

Αίτηση συμμετοχής για Επιχειρήσεις

 

Προσοχή: Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές έως 30/07/2015 και ώρα 23:59:59

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν:

Για την ομάδα ωφελουμένων «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ»

 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
 • Αντίγραφο του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης του (διαφορετικά να συνοδεύεται από άλλο επίσημο έγγραφο του Πανεπιστημίου/ τεχνολογικού ιδρύματος στο οποίο θα αναγράφεται η σχετική πληροφορία) ή αντίγραφο βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ.
 • Αντίγραφο τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και της θεματικής του.
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών εφόσον υπάρχει, σύμφωνα μετο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας πρόσκλησης.
 • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό τουοικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).
 • Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του εν ισχύ.
 • Αντίγραφο όπου να φαίνεται ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ (Α.Μ.ΙΚΑ)
 • Αντίγραφο του βιβλιαρίου τραπέζης όπου να φαίνεται το IBAN.
 • Βεβαιωση εξατομικευμενης παρεμβασης από τον ΟΑΕΔ
 • Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων

Για την ομάδα ωφελουμένων «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή μεταδευτερο-βάθμιας εκπαίδευσης»

 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών.
 • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών αναγνωρισμένης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων εφόσον υπάρχει
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας εφόσον υπάρχει, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας πρόσκλησης.
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας εφόσον υπάρχει,σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας πρόσκλησης
 • Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του εν ισχύ.
 • Αντίγραφο όπου να φαίνεται ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ (Α.Μ.ΙΚΑ)
 • Αντίγραφο του βιβλιαρίου τραπέζης όπου να φαίνεται το IBAN.
 • Βεβαιωση εξατομικευμενης παρεμβασης από τον ΟΑΕΔ
 • Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων

Για να συμμετάσχετε στο Voucher Τουρισμού πατήστε εδω. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώθηκε στις 30/07/2015 23:59:59.

 

Αίτηση συμμετοχής για Επιχειρήσεις

 

Προσοχή: Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές έως 30/07/2015 και ώρα 23:59:59

Κατάθεση Δικαιολογητικών και πληροφορίες: Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κορωναίου 9, τηλ/νο 2810-247034, 2810-302736, 2810-302735 φαξ 2810-227189 info@katartisi.gr
Υπεύθυνη προγράμματος: Στεφανουδάκη Λένα. Επικοινωνία από τις 08:00 έως 15:00 μ.μ. και ιστοσελίδα: www.katartisi.gr

voucher-tourismou-3

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

koino mitroo kek elmepa

 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies