Voucher-18-24

Από την Παρασκευή 29/8/2014 έως το Τετάρτη 24/9/2014 θα διαρκέσουν οι υποβολές αιτήσεων για το πρόγραμμα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατόχους κάρτας ανεργίας που έχουν γεννηθεί από 1/1/1990 έως 31/12/1996 (18-24 ετών)
ΑΦΟΡΑ 12.000 άνεργους, εκ των οποίων:

 • 3.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ
 • 9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής /δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Α1. Για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ»:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 420 ωρών.
  Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α΄ και β΄ φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης,
 • Αμοιβή έως 2410€

Α2. Για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτι-κής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 380 ωρών δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης,
 • Αμοιβή έως 2240€

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής σήμερα και εμείς θα την καταχωρήσουμε στο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου, για εσάς.
Ο ωφελούμενος εφόσον επιλεγεί από τον ΟΑΕΔ θα καταρτιστεί και θα πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση του στις συνεργαζόμενες με το ΚΕΚ του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,επιχειρήσεις.
Οι επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν για να προσλάβουν τους καταρτιζόμενους μετά τη λήξη της πρακτικής τους.

Συμπληρώσετε μία δήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας με την σχολή μας στο site: www.katartisi.gr

 • AIΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΕΡΓΟΥ 18-24 ΕΤΩΝ - επισκεφθείτε την σελίδα: http://voucher.gov.gr/ και προσκομίστε μας τα απαραίτητα δικαιολογητικά
 • AIΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

Στο πλαίσιο μελλοντικής δράσης, επιχειρήσεις που θα προβούν στην πρόσληψη του ωφελουμένου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, δύνανται να επιχορηγηθούν. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της επιχορήγησης θα αποτελέσουν αντικείμενο άλλης δράσης.
Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσας.
Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).


Προσκομήστε μας τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να καταθέσετε μαζί με την αίτηση

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν:

Για την ομάδα ωφελουμένων «απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ»:

1. Αντίγραφο του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή
του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης του (διαφορετικά να συνοδεύεται από άλλο έγγραφο του Πανεπιστημίου/ τεχνολογικού ιδρύματος στο οποίο θα αναγράφεται η σχετική πληροφορία) ή Αντίγραφο βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ.
2. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας
Ατομικό (για τους άγαμους) ή οικογενειακό (για τους έγγαμους) του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013). Όσοι δεν κάνουν φορολογική δήλωση, πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση από την εφορία ή από ΚΕΠ.
3. Αντίγραφο ταυτότητας
4. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχετε μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
6. Αριθμός IBAN
7. Βιογραφικό με φωτογραφία*
8. Βεβαίωση εξατομικευμένης παρέμβασης απο τον ΟΑΕΔ

Για την ομάδα ωφελουμένων «Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

1. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας
Ατομικό (για τους άγαμους) ή οικογενειακό (για τους έγγαμους) του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013). Όσοι δεν κάνουν φορολογική δήλωση, πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση από την εφορία ή από ΚΕΠ.
2. Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας
3. Αντίγραφο ταυτότητας
4. Αντίγραφο τίτλου σπουδών
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχετε μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
6. Αριθμός IBAN
7. Βιογραφικό με φωτογραφία*
8. Βεβαίωση εξατομικευμένης παρέμβασης απο τον ΟΑΕΔ

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΚΕΚ Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9, υπεύθυνη κα. Λένα Στεφανουδάκη, τηλ: 2810 247034, 2810 302730 e-mail : stefanoudaki@ebeh.gr.

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σπούδασε στο Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Προκήρυξη θέσης υπαλλήλου για την Διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Team bro1

Προκήρυξη θέσης υπαλλήλου γραμματειακής υποστήριξης

Designer girl amico

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ksira domisi aponomi 2

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

koino mitroo kek elmepa

 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies