logo2Σας ενημερώνουμε ότι αναμένεται άμεσα η προκήρυξη 10.000 θέσεων απασχόλησης για ωφελούμενους ΤοπΕΚΟ (Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες) και ΤοπΣΑ (Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας) από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» μέσω του ΟΑΕΔ. Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Επίσης, δικαιούχοι είναι οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕΠ) που έχουν ιδρυθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΤοπΕΚΟ και ΤοπΣΑ κι επιθυμούν να προσλάβουν με το πρόγραμμα απλά μέλη τους ως εργαζόμενους. Προϋπόθεση για την ένταξη επιχειρήσεων είναι να μην έχουν προβεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού.

  • Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του.
  • Η επιχορήγηση για κάθε μέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 375€ το μήνα.
  • Για τους μισθωτούς άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 450€ το μήνα.

Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους. Εξαιρούνται από το πρόγραμμα: τα νυχτερινά κέντρα, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης, οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing), οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους, οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις, τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό, εξωχώριες εταιρίες, τα ΚΤΕΛ, Σύλλογοι και Σωματεία που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας, του άνθρακα, της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων κ.ά.

Ωφελούμενοι είναι:

  • Άνεργοι που διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, όταν πρόκειται για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ.
  • Άτομα που έχουν ωφεληθεί δράσεων ΤοπΕΚΟ και ΤοπΣΑ και διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα από την αρμόδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη.

Ουσιαστικά πρόκειται για ανέργους που τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχουν λάβει εξειδικευμένη κατάρτιση σε διάφορα αντικείμενα του πρωτογενούς, του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα, αλλά και υπηρεσίες συμβουλευτικής. Οι ηλικίες τους κυμαίνονται από 18 έως 64 ετών και το μορφωτικό επίπεδο από την υποχρεωτική μέχρι και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 4 μήνες. Με δημόσια πρόσκληση που θα εκδοθεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ προσδιορίζεται η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα και εξειδικεύεται ή/και ορίζεται οτιδήποτε δεν αναφέρεται στους όρους της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 439/24.2.2014), στη βάση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Εφόσον ενδιαφέρεστε να προσλάβετε επιδοτούμενο προσωπικό, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε την Αίτηση Διάγνωσης Αναγκών στον ακόλουθο σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/1YZGujiJzD_c-cAv2de9DUdKv-Q-ZroM2ai-27nhj0Fw/viewform?usp=send_form, προκειμένου να πάρετε αριθμό προτεραιότητας για τη σύζευξη επιχειρήσεων-ανέργων.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΗΜΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, 2810302731, dimari@ebeh.gr

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σπούδασε στο Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Προκήρυξη θέσης υπαλλήλου για την Διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Team bro1

Προκήρυξη θέσης υπαλλήλου γραμματειακής υποστήριξης

Designer girl amico

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ksira domisi aponomi 2

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

koino mitroo kek elmepa

 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies