Πιστοποιημένη εξ αποστάσεως εκπαίδευση υπεύθυνων για τον έλεγχο του βακτηρίου Legionella spp. (Νόσος των Λεγεωνάριων). Έναρξη Τετάρτη 22/07/2020.

 

Πιστοποιημένη εξ αποστάσεως εκπαίδευση υπεύθυνων για τον έλεγχο του βακτηρίου Legionella spp. (Νόσος των Λεγεωνάριων) – Βασικές γνώσεις ασφάλειας και ποιότητας νερού δικτύων ύδρευσης και αναψυχής.

Σκοπός του προγράμματος είναι:

 • Να παρέχει στον εκπαιδευόμενο γνώσεις που αφορούν τον έλεγχο της Legionella spp και τη Νόσο των λεγεωνάριων.
 • Να παρέχει τις επιπλέον ειδικές πληροφορίες σχετικά με τη νόσο των λεγεωνάριων για διευθυντές τουριστικών καταλυμάτων.
 • Να παρέχει στον εκπαιδευόμενο γνώσεις που αφορούν στη διαχείριση της ποιότητας καθώς και της υγιεινής και ασφάλειας των δικτύων ύδρευσης.
 • Ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει γνώση των κινδύνων που απειλούν την ασφάλεια και ποιότητα του νερού καθώς και των υλικών και των ενεργειών που απαιτούνται για τον έλεγχο και την επιτήρηση αυτών.
 • Ο εκπαιδευόμενος να μάθει καινοτόμες τεχνικές και υλικά καθώς και εισαγωγικές γνώσεις σχεδίων ασφάλειας νερού (water safety plans).

Απευθύνεται σε εργαζόμενους, ιδιοκτήτες ή υπεύθυνους ξενοδοχειακών μονάδων – ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, Νοσοκομείων, ΔΕΥΑ κ.α.

Ενότητες σεμιναρίου:

 • Legionella spp - Νόσος των λεγεωνάριων: Τι είναι η νόσος των λεγεωνάριων; Πώς μεταδίδεται; Ποια είναι τα επικίνδυνα σημεία; Πού μπορούν να επιβιώσουν και να πολλαπλασιαστούν τα βακτήρια Legionella spp;
 • Μείωση του κινδύνου: σχέδιο 15 σημείων για τη μείωση του κινδύνου από τη Legionella
 • Κίνδυνοι (Χημικοί, φυσικοί, μικροβιολογικοί,)
 • Μικροβιολογία υδάτων
 • Μέθοδοι δειγματοληψίας νερού
 • Επιτόπιες μετρήσεις
 • Μεθοδολογία σχεδίων ασφάλειας νερού
 • Καινοτόμες πρακτικές απολύμανσης και χρήση νέων υλικών.

Κόστος 90 ευρώ – στο ποσό συμπεριλαμβάνεται και το κόστος των εξετάσεων. Ειδικές εκπτώσεις σε ομαδικές εγγραφές από ξενοδοχεία.

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 22 + 23 Ιουλίου, 18.00-21.15.

Διάρκεια προγράμματος: 16 ώρες - 8 ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως τηλεκατάρτισης και 8 ώρες προσωπικής μελέτης σε πλατφόρμα διαδικτυακής ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Βεβαίωση παρακολούθησης: Με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης 16 ωρών.

Πιστοποίηση επιμόρφωσης: Έκδοση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ), μετά από επιτυχία σε εξετάσεις και παροχή πιστωτικών μονάδων ECVET.

Σχετικά με το πρόγραμμα: Αποτελεί νομοθετική απαίτηση σύμφωνα με την Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 (ΦΕΚ 3282 ‘Β 19/9/2017 Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015).
Βασικές γνώσεις για την σωστή εφαρμογή της Υ.Δ. Γ1/433/1973 (ΦΕΚ 87/Β’/1973) «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών», όπως ισχύει και της Εγκυκλίου Δ1/ ΓΠοικ.32965/ 27 -05-2020 Πρόληψη της νόσου των λεγεωνάριων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19.

Εισηγητής: Δρ. Παπαδάκης Αντώνιος, Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης. Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Επιστημονικός συνεργάτης μονάδας Μικροβιολογικής Υγιεινής ύδατος τροφίμων και περιβάλλοντος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης. Εκπαιδευτής Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης. Εκπαιδευτής εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΦΕΤ (3602013708) Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Εκπαιδευτής εγγεγραμμένος στο Μητρώο εκπαιδευτών ΛΑΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ: 48232 Πιστοποιημένος εκπαιδευτής πληροφορικής εγγεγραμμένος στο μητρώο εκπαιδευτών ECDL Foundation Hellas.

Δωρεάν σεμινάριο - Εκπαίδευση στελεχών στον τομέα της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της διεθνοποίησης επιχειρήσεων με την χρήση ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ασύγχρονης εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου.

Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες, μάνατζερ και προσωπικό Μικρό και Μεσαίων Επιχειρήσεων αλλά και σε εν δυνάμει επιχειρηματίες.

Εκπαιδευτικές ενότητες:

 1. Επιχειρησιακά μοντέλα διεθνοποίησης
 2. Διεθνές μάρκετινγκ
 3. Διεθνής δικτύωση επιχειρήσεων
 4. Ηλεκτρονικό εμπόριο
 5. Διεθνής διαχείριση ανοιχτής καινοτομίας

Η διαδικτυακή πλατφόρμα εκμάθησης περιλαμβάνει:

 • Εργαλείο αυτοαξιολόγησης το οποίο δίνει την δυνατότητα στον συμμετέχοντα να ανακαλύψει τα αδύνατα και δυνατά του σημεία στο τομέα της διεθνοποίησης
 • Webinars από καταξιωμένους επαγγελματίες/ εκπαιδευτές στον κλάδο τους
 • Φόρουμ επικοινωνίας το οποίο θα δίνει την δυνατότητα στον συμμετέχοντα να έρθει σε επαφή με συναδέλφους και επιχειρηματίες σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες
 • Μελέτες περίπτωσης κάθε χώρας

Προ απαιτούμενα:

 • Ικανότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεώς του εκπαιδευτικού κύκλου των 40 ωρών ( υπολογιστής με πρόσβαση στο ίντερνετ)

Διάρκεια προγράμματος: 40 ώρες - μελέτης σε πλατφόρμα διαδικτυακής ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης έως 30/7/2020.

Βεβαίωση παρακολούθησης:  Με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης 40 ωρών.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Οι αιτήσεις ολοκληρώθηκαν. Θα σας στείλουμε περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες.

Πληροφορίες:  info@katartisi.gr,  2810302738,  www.katartisi.gr . υπεύθυνη προγράμματος Μαρία Βουιδάσκη.

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος IN_DIGIT2EU

Το IN_DIGIT2EU είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ (με αριθμός έργου: 2018-1-RO01-KA204-049514), που στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της διεθνοποίησης  επιχειρήσεων με την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτό, από την μια πλευρά αξιολογεί την ετοιμότητα για διεθνοποίηση μιας επιχείρησης και από την άλλη, επιτρέπει την πρόσβαση σε μια πορεία αναβάθμισης των  δεξιοτήτων, προσαρμοσμένη στις εξατομικευμένες ανάγκες όχι μόνο των στελεχών των  Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων , αλλά κυρίως μεταξύ των οργανισμών που εργάζονται με τις Μικρό Μεσαίες Επιχειρήσεις και με το HR.

Βελτιώστε την απόδοσή σας στο Λιανικό Εμπόριο και την Εξυπηρέτηση Πελατών. Αναμένονται νέες ημερομηνίες.

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η βελτίωση της απόδοσης των εργαζόμενων στο λιανικό εμπόριο μέσω της εκμάθησης νέων τεχνικών πωλήσεων, προώθησης της θετικής στάσης στην εξυπηρέτηση πελατών, σωστής παρουσίας των εργαζόμενων μέσα στο κατάστημα και της ενδεδειγμένης διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων στο εργασιακό περιβάλλον.

Απευθύνεται σε εργαζόμενους στο λιανικό εμπόριο, υποψήφιους που αναζητούν καριέρα στον συγκεκριμένο τομέα και εργοδότες που επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους αλλά και οι ίδιοι.

Εκπαιδευτικές ενότητες:

 1. Πως χτίζουμε την πρώτη εντύπωση και πως την αξιοποιούμε μεταγενέστερα.
 2. Κανόνες συμπεριφοράς στην εργασία (εργασία μέσα στην ομάδα, συμπεριφορά απέναντι στους πελάτες).
 3. Ποια είναι η σωστή εξυπηρέτησης πελατών και ποια η σημασία της.
 4. Η αξία της θετικής στάσης απέναντι στην εργασία.
 5. Κανόνες θετικής επικοινωνίας.
 6. Εμπορική εθιμοτυπία.

Υλοποίηση: Αναμένονται νέες ημερομηνίες.

Κόστος: 50 ευρώ

Εισηγητής: ο κος Ελευθέριος Μπιμπάκης είναι στέλεχος με αποδεδειγμένη ικανότητα στην ανάπτυξη επιχειρήσεων για την επίτευξη οικονομικών και στρατηγικών στόχων. Κατέχει πολυετή εμπειρία στις πωλήσεις, στην ανάπτυξη της εταιρικής ταυτότητας, στη δημιουργία και διαχείριση αποτελεσματικών ομάδων ενώ παρακολουθεί συνεχως τις εξελίξεις στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Πιστοποιημένη εκπαίδευση στις διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης επιφανειών, χώρων και αντικειμένων σύμφωνα και με τα υγειονομικά πρωτόκολλα για SARS-CoV-2. Νέο τμήμα 14/07/2020.

 

Εισηγητές:

 • Δρ. Παπαδάκης Αντώνης, Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D. - Επόπτης Δημόσιας Υγείας.
 • Δρ. Κουφάκης Ελευθέριος, Χημικός Πολυμερών/Υλικών

Σκοπός: Σκοπός του προγράμματος είναι να επιμορφώσει τους συμμετέχοντες στην ορθή διαχείριση και εφαρμογή των επαγγελματικών μεθόδων που εξασφαλίζουν την αποστείρωση επιφανειών, χώρων και αντικειμένων υπό το πρίσμα και του SARS-CoV-2 και οι οποίες απαιτούνται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα όλων των κλάδων και ειδικά του

 1. Ξενοδοχειακού Κλάδου / Τουριστικά Καταλύματα / Κατασκηνώσεις
 2. Επισιτιστικού Κλάδου / Εστιατόρια / Καφέ / Μπαρ
 3. Μεταφορές Προσώπων (Rent a car, τουριστικά λεωφορεία, κ.α.)

Διαβάστε Περισσότερα..

Πιστοποίηση επιμόρφωσης στον καθαρισμό, απολύμανση και αποστείρωση επιφανειών, χώρων και αντικειμένων από μολυσματικές μικροβιακές ασθένειες σύμφωνα και με τα υγειονομικά πρωτόκολλα για SARS-CoV-2.

 

Το σεμινάριο έχει ανανεωθεί. Πατήστε εδώ για να δείτε το νέο ενημερωτικό και να δηλώσετε συμμετοχή.

Εισηγητές:

 • Δρ. Παπαδάκης Αντώνης, Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D. - Επόπτης Δημόσιας Υγείας.
 • Δρ. Κουφάκης Ελευθέριος, Χημικός υλικών.

Σκοπός: Σκοπός του προγράμματος είναι να επιμορφώσει τους συμμετέχοντες στην ορθή διαχείριση και εφαρμογή των επαγγελματικών μεθόδων που εξασφαλίζουν την αποστείρωση επιφανειών, χώρων και αντικειμένων υπό το πρίσμα και του SARS-CoV-2.

Σε ποιους απευθύνεται: σε ιδιώτες, εργαζόμενους και υπεύθυνους επιχειρήσεων καθώς και σε όλους όσους επιθυμούν πιστοποιημένη γνώση επάνω στο συγκεκριμένο πεδίο.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες:

Διαβάστε Περισσότερα..

Πιστοποίηση Υπολογιστών εξ αποστάσεως

 

Αποκτήστε την Πιστοποίηση Υπολογιστών που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ και το Ελληνικό Δημόσιο στις:

 • 3 βασικές ενότητες (word - excel- internet) ή
 • 5 ενότητες (word,excel,internet,windows,powerpoint).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν εξ αποστάσεως σε ωράριο που τους εξυπηρετεί από τον δικό τους χώρο εκπαιδευτικά μαγνητοσκοπημένα video  πάνω στα προγράμματα που θα εξεταστούν μέσω πλατφόρμας elearning, παράλληλα θα τους αποστέλλεται demo προσομοίωσης εξετάσεων το οποίο θα εγκαθιστούν στον προσωπικό τους υπολογιστή (*υπο προϋποθέσεις) και θα μπορούν να κάνουν εξάσκηση πάνω στις ενότητες που επέλεξαν.

Διαβάστε Περισσότερα..

Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω δραστηριοποίησης και οργάνωσης των τοπικών κοινωνιών. Προστασία Πολιτών από φυσικά καταστροφικά φαινόμενα.

 

Εισηγείται η Γεωλόγος - MSc Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος κα Ερμιόνη Γιαλύτη, Ειδική Σύμβουλος του Περιφερειάρχη Κρήτης σε θέματα περιβάλλοντος, υποδομών και κλιματικής αλλαγής.

Η πιο ακραία έκφραση της κλιματικής αλλαγής έτσι όπως την αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος, είναι η εκδήλωση φυσικών καταστροφών και ακραίων καιρικών φαινομένων, με εμφάνιση όλο και συχνότερη τα τελευταία χρόνια. Για το λόγο αυτό, οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να αναπτύσσουν ολοένα και περισσότερο τις στρατηγικές έμπρακτης αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, μέσω της συνεχούς ενημέρωσης.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των καταρτιζόμενων με τη συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, και η συμβολή στη διαμόρφωση περιβαλλοντικού ήθους με απώτερο στόχο το μετριασμό της κρίσης και την διατήρηση της αειφορίας. Γι’ αυτό και στο συγκεκριμένο κύκλο κατάρτισης παρέχονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απαιτούνται για την προστασία του πολίτη, τόσο στο προπαρασκευαστικό στάδιο της προετοιμασίας, όσο και την κρίσιμη ώρα του φαινομένου.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που επιθυμούν να ενημερωθούν επάνω στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στις δυνατότητες που έχουν ως προς την δραστηριοποίησή τους με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Επίσης απευθύνεται:

 • Σε επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα, που θα έχουν τη δυνατότητα για ενημερωθούν για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την τρωτότητα  των τομέων στους οποίους  δραστηριοποιούνται.
 • Σε επαγγελματίες διαφόρων κλάδων, που θέλουν να εισάγουν νέους τρόπους ενεργειακής διαχείρισης στην επιχείρησή τους.
 • Σε επιχειρήσεις των οποίων οι εργαζόμενοι έρχονται καθημερινά σε επαφή με ομάδες πληθυσμού (π.χ. τουρισμός, βιομηχανία, εστίαση, εμπόριο κλπ), και θα κληθούν σε περίπτωση φυσικής καταστροφής να διαχειριστούν μία κρίση. Τρόποι αποφυγής πανικού και καθοδήγησης του κοινού σε συντονισμένες και αποτελεσματικές ενέργειες.
 • Σε νέους επιστήμονες που ασχολούνται με θέματα περιβάλλοντος, ενεργειακά κ.ά., και θέλουν να ενισχύσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους, προσανατολισμένες στους στόχους ΣΒΑ 2030.
 • Σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να βρουν τρόπους ενσωμάτωσης της νέας στρατηγικής κλιματικής δικαιοσύνης, στην καθημερινή τους κοινωνική και επαγγελματική δράση.
 • Σε συλλόγους, και ομάδες, ή εθελοντικές οργανώσεις και κάθε είδους φορείς επιδραστικότητας που οφείλουν να γνωρίζουν πως να εφαρμόσουν προπαρασκευαστικές ενέργειες προστασίας, αλλά και διαχειριστούν ομάδες ανθρώπων την ώρα της φυσικής καταστροφής.
 • Σε στελέχη επιχειρήσεων, ΜΚΟ, οργανισμών, φορέων διαχείρισης προγραμμάτων
 • Σε στελέχη φορέων του δημοσίου, ΟΤΑ, κλπ
 • Σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα
 • Σε Συμβούλους Επιχειρήσεων, που ενδιαφέρονται να εισάγουν νέες ιδέες χρηματοδότησης και υλοποίησης προγραμμάτων για τα επόμενα ΕΣΠΑ 2021-2027 περιβαλλοντικής κατεύθυνσης.
 • Σε πτυχιούχους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Σε Στελέχη Εκπαιδευτικών Δομών της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, προκειμένου για τη διάχυση της πληροφορίας και τη δημιουργία αυξημένης περιβαλλοντικής συνειδητότητας στα πλαίσια του νέου κλιματικού σεναρίου, μέσω καινοτόμων μαθησιακών προγραμμάτων.

Το σεμινάριο διεξάγεται στα πρότυπα της μεικτής μάθησης (Blended Learning) και αποτελείται από δύο σκέλη τα οποία περιλαμβάνουν παρακολούθηση δια ζώσης (15 διδακτικές ώρες) και εξ’ αποστάσεως μελέτη εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης (20 ώρες). Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σε σχετικό link, όπου αναρτώνται και οι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανακοινώσεις. Παράλληλα, παρέχεται πλήρες πλαίσιο εκπαιδευτικής υποστήριξης, όπου ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά (για το διάστημα που διαρκεί ο κύκλος του σεμιναρίου) στον εκπαιδευτή του, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας. Το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται  σε ηλεκτρονική μορφή (e-book).

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε αναλυτικά τις θεματικές ενότητες του προγράμματος.

Ώρες και ημέρες των μαθημάτων:

 • Παρασκευή 24/04, 18.00-20.30
 • Σάββατο 25/04, 10.00-15.00
 • Κυριακή 26/04, 10.00-15.00

Κόστος προγράμματος: 90 ευρώ

Προϋποθέσεις – προαπαιτούμενα
Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι:

 • Δυνατότητα Πρόσβασης στο Διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού e-mail
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Εισηγήτρια: Η κα Ερμιόνη Γιαλύτη είναι Γεωλόγος Α.Π.Θ. – MSc Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στέλεχος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου – Τμήματος Μελετών/Κατασκευών. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικών έργων υποδομής,  καθώς και σε εδαφοτεχνικές – υδρογεωλογικές έρευνες και μελέτες θεμελιώσεων. Ταυτόχρονα έχει εργαστεί στη διαχείριση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, και κατέχει σημαντική εμπειρία σε θέματα διασφάλισης ποιότητας των κατασκευών και Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων. Επίσης, είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε νέους, ανέργους αλλά και προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η παρούσα θέση της: Ειδικός Σύμβουλος του Περιφερειάρχη Κρήτης σε θέματα περιβάλλοντος, υποδομών και κλιματικής αλλαγής.

Improv για Επαγγελματίες. Σύντομα Νέο Τμήμα!

Απευθύνεται : Σε επαγγελματίες που θέλουν να βελτιώσουν τις οριζόντιες δεξιότητες τους (soft skills), τόσο με τους πελάτες τους όσο και με συνεργάτες και άτομα του περιβάλλοντος τους. Οι συμμετέχοντες θα βελτιώσουν την δημόσια ομιλία τους, τις παρουσιάσεις τους, θα γίνουν δημιουργικότεροι και θα αυξήσουν το επίπεδο της συνεργασίας τους. 

Σκοπός : Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και δεξιότητες που θα βελτιώσουν την καθημερινή και επαγγελματική τους ζωή. Με την έκθεση σε μια ομάδα και ένα ασφαλές περιβάλλον ο συμμετέχων μπορεί να διαπιστώσει και μετέπειτα, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του εφαρμοσμένου improv, να επιχειρήσει να βελτιώσει αδυναμίες στην δημόσια ομιλία, στην δημιουργικότητα και στην συνεργασία με άλλα άτομα.

Διαβάστε Περισσότερα..

Γαλλική ζαχαροπλαστική φούρνου. Γλυκά και αλμυρά παρασκευάσματα αρτοζαχαροπλαστικής.

Τo ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου με την υποστήριξη της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ, συνεχίζει την επιτυχημένη διοργάνωση σεμιναρίων με θέμα την Ευρωπαϊκή Αρτοποιία. Το νέο μας σεμινάριο αφορά τη Γαλλική ζαχαροπλαστική φούρνου και περιλαμβάνει γλυκά και αλμυρά παρασκευάσματα αρτοζαχαροπλαστικής.

Το σεμινάριο θα εισηγηθεί η καταξιωμένη Master Baker ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας κα. Lydia Steinbrich σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές αρτοζαχαροπλαστικής κυρίους Διαμαντή Παπαπαναγή και Αντώνη Αλεξανδρίδη στην ειδικά εξοπλισμένη αίθουσα αρτοποιίας της σχολής μας.

Μέχρι σήμερα, στα σεμινάρια μας έχουν συμμετάσχει και έχουν εκπαιδευτεί αρτοποιοί και ζαχαροπλάστες από αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και επιχειρήσεις επισιτισμού όλης της Κρήτης όπως τα παρακάτω (αναφέρονται αλφαβητικά):

COSTIS PATISSERIE BOULANGERIE
CRETAN BAKER- ΟΡΕΣΤΗΣ ΛΑΜΟ
FRESH SNACK
HACIENDA και HACIENDA LA MINITA
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΤΑΚΗΣ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ - ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΑΡΑΘΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ & ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ - ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΥΡΤΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ κ ΟΛΓΑ ΙΚΕ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΝΕΡΗΣ
ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ - ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΚΟΥΜΑΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ - ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΣΩΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΤΕΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΟΕ
ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ "Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗ"
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ DAILY
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΓΕΥΣΕΙΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ
ΞΥΛΟΦΟΥΡΝΟΣ ΠΡΙΝΑΡΗ - ΠΡΙΝΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΣΙΚΝΑΚΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ
Ο ΞΥΛΟΦΟΥΡΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ
Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΔΑΛΗ
Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΙΩΛΗ, ΦΑΚΙΩΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΑΒΟΪΔΑΚΗΣ Α.Ε.
ΦΟΥΡΝΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ
ΦΟΥΡΝΟΣ ΒΕΝΕΡΗ - ΥΙΟΙ ΝΙΚΟΥ ΒΕΝΕΡΗ
ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Θ. κ Ι. ΚΛΑΠΑΚΗΣ
ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Αρτοποιούς, αρτεργάτες, ζαχαροπλάστες, σεφ και λοιπούς επαγγελματίες των κλάδων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και επισιτισμού καθώς και
 • σε ιδιώτες που κατέχουν βασικές γνώσεις αρτοζαχαροπλαστικής και θέλουν να εμπλουτίσουν τις ικανότητές τους στην οικιακή ζαχαροπλαστική.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εμπλουτίσει τις γνώσεις των αρτοποιών και ζαχαροπλαστών, τις συνταγές και τις βιτρίνες των αρτοποιείων / ζαχαροπλαστείων με ποικιλία προϊόντων ευρείας αποδοχής, κατανάλωσης και υψηλής κερδοφορίας. Μέσα από τη διαδραστική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στις διαδικασίες προετοιμασίας και εκτέλεσης των συνταγών, θα γίνουν κατανοητές οι παραδοσιακές αλλά και οι σύγχρονες τεχνικές αρτοποίησης, ενώ παράλληλα θα γίνεται και θεωρητική κατάρτιση.

Ενότητες:

 • 1η μέρα : Γλυκές ζύμες
 • 2η μέρα : Επιδόρπια και γεμίσεις
 • 3η μέρα : Snacks

Διάρκεια:

θα υλοποιηθούν 2 τριήμερα τμήματα με συνολική διάρκεια 18 διδακτικές ώρες (3x6 ώρες)

Εισηγητές:

Η κα Lydia Steinbrich κατάγεται απο οικογένεια με παράδοση πολλών χρόνων στην αρτοζαχαροπλαστική και αφού σπούδασε ζαχαροπλαστική για 2 χρόνια, εργάστηκε στην Ολλανδία και σε ξενοδοχεία στην Αυστρία όπου και απέκτησε μεγάλη εμπειρία στη γαλλική ζαχαροπλαστική. Το 2017 τελείωσε με τη υψηλότερη βαθμολογία το μεταπτυχιακό της στην ζαχαροπλαστική και κέρδισε 2 βραβεία χάρη στις ικανότητές της. Το 2018 ίδρυσε την δική της επιχείρηση ενώ ταυτόχρονα εργάζεται στη Γερμανική Σχολή Αρτοποιίας στην οποία είναι και καθηγήτρια. Επίσης μιλάει άπταιστα αγγλικά και ισπανικά και στο τέλος του 2020 αναμένεται να μεταβεί στην Κολομβία για 3 χρόνια όπου και θα εργαστεί σε δημόσια φυλακή διδάσκοντας ζαχαροπλαστική στους κρατούμενους προκειμένου για την ομαλή επανένταξή τους στην κοινωνία.

Ο κος Διαμαντής Παπαπαναγής (Τεχνολόγος Τροφίμων, Dpl Quality Systems Manager) ασχολείται με την τεχνολογία των τροφίμων για πάνω από 30 χρόνια. Κατέχει 22 χρόνια εξειδίκευση στα άλευρα, με 18ετή εμπειρία στην εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη B2B. Είναι υπεύθυνος Έρευνας & Ανάπτυξης νέων και καινοτόμων προϊόντων στη βιομηχανία «Κυλινδρόμυλοι Κρήτης Α.Ε.», αρμόδιος για την τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση B2B σε Ελλάδα και Ευρώπη, αρθρογράφος σε κλαδικά και επιστημονικά περιοδικά, καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων σε ΙΙΕΚ και επί σειρά ετών επιστημονικός συνεργάτης στον ΕΦΕΤ ως εκπαιδευτής και αξιολογητής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια επαγγελματιών στο χώρο των τροφίμων, καθώς και στον τομέα των επιθεωρήσεων στους Ολυμπιακούς Αγώνες «ΑΘΗΝΑ 2004» και στη βιομηχανία τροφίμων.

Ο κος Αντώνης Αλεξανδρίδης είναι Τεχνολόγος Τροφίμων και εργάζεται στους Μύλους Κρήτης τα τελευταία 29 χρόνια και είναι υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης των πελατών της εταιρείας. Εδώ και 28 χρόνια διενεργεί τεχνικά σεμινάρια για την παραγωγή νέων προϊόντων με την χρήση νέων τεχνολογιών και παραγωγικών διαδικασιών για τους επαγγελματίες του κλάδου της αρτοποιίας/ζαχαροπλαστικής και μαζικής εστίασης.

Subcategories

Ανακοινώσεις

 • Εθελοντική Αιμοδοσία απο το Επιμελητήριο Ηρακλείου και τις Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου +

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και οι Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα Αιμοδοσίας του Περισσότερα..
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

koino mitroo kek elmepa

 

Πολιτική Cookies