Το έργο Remote_WorkEU έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους ιδιοκτήτες και τους εργαζόμενους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και τους νέους επιχειρηματίες να προσαρμοστούν στη νέα εργασιακή πραγματικότητα που δημιουργήθηκε από την πανδημία, βελτιώνοντας τις ψηφιακές τους δεξιότητες και τις δεξιότητές τους στην εξ αποστάσεως εργασία. Οι επαγγελματίες στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανησυχούν για τα ζητήματα που έχουν προκύψει από τις νέες συνθήκες εργασίας, όπως προβλήματα επικοινωνίας, απομόνωση των εργαζομένων, ζητήματα ασφάλειας δεδομένων και μειωμένη παραγωγικότητα. Αυτές οι προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη χρήση των κατάλληλων τεχνολογικών μέσων και την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών.
Στο πλαίσιο αυτό, οι εταίροι του έργου Remote_WorkEU θα αναπτύξουν για τις ΜμE:
Εργαλείο αυτό-αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜμΕ και της ικανότητας των εργαζομένων τους να εργάζονται εξ αποστάσεως.
Εγχειρίδιο για το προσωπικό των ΜμΕ, με στόχο την ανάπτυξη μίας μεθοδολογίας κατάρτισης και την αξιοποίηση των καλών πρακτικών για αποτελεσματικότερη εργασία σε διαδραστικά διαδικτυακά περιβάλλοντα.
Διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών στον χώρο των ΜμΕ, καθώς και την υποστήριξη του αποτελεσματικού σχεδιασμού και του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜμΕ, ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα εξ αποστάσεως εργασίας.

Οι εταίροι του έργου είναι:

FH Joanneum, Αυστρία
GrantXpert Consulting, Κύπρος
Fundacion Universidad Francisco de Vitoria, Ισπανία
Κ.Ε.Κ. Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Ελλάδα
Athens Lifelong Learning Institute, Ελλάδα
Αριθμός προγράμματος: 2021-1-AT01-KA220-ADU-000033503

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος; https://remoteworkin.eu/

Facebook: RemoteWorkEU

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

koino mitroo kek elmepa

 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies