Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με προοπτική μετατροπής σε αορίστου χρόνου, πενθήμερη εργασία.

Αντικείμενο εργασίας:

 • Διαχείριση, συντήρηση και ανανέωση υφιστάμενων ιστοσελίδων.
 • Διαχείριση, συντήρηση και ανανέωση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης – ΟΣΤΚ.
 • Δημιουργία, διαχείριση και συντήρηση νέων ιστοσελίδων και e-commerce πλατφόρμων.
 • Διαχείριση, συντήρηση και εποπτεία όλων των υπολογιστικών συστημάτων.
 • Διαχείριση, συντήρηση Δικτύων.
 • Προώθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο διαδίκτυο μέσω του Digital Marketing (Διαφημίσεις Meta, Διαφημίσεις Google, Newsletter, SMS κ.α,).
 • Δημιουργία Banner και βίντεο για τα εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Εποπτεία και συντήρηση των συστημάτων σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης.
 • Διαχείριση της εφαρμογής Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης «Argus ERP» καθώς και του Server που την φιλοξενεί.

Διάρκεια σύμβασης: ορισμένου χρόνου με προοπτική μετατροπής σε αορίστου χρόνου

Τόπος απασχόλησης: έδρα Τεχνικών Σχολών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πληροφορικής
 • Γνώση αγγλικών (Lower-B2)
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη εμπειρία στα παρακάτω προσόντα:
 • Άριστη γνώση χρήσης του Microsoft Office.
 • Άριστη γνώση εγκατάστασης, συντήρησης και εποπτείας σταθμών εργασίας (Hardware και Software).
 • Άριστη γνώση εγκατάστασης, συντήρησης και εποπτείας Δικτύων.
 • Άριστη γνώση στη δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων με χρήση CMS (Wordpress, Drupal, Joomla)
 • Άριστη γνώση στη δημιουργία και διαχείριση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης με Learning Management System (Moodle)
 • Εκπαιδευτής ενηλίκων σε εθνικά και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα με IT αντικείμενο.
 • Δημιουργία και διαχείριση κατά παραγγελία (custom) online συστημάτων.
 • Άριστη γνώση διαχείρισης, εγκατάστασης, συντήρησης και χειρισμού της εφαρμογής Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης «Argus ERP»
 • Άριστη γνώση διαχείρισης της πλατφόρμας Big Blue Button ή άλλων συστημάτων σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης.
 • Προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο διαδίκτυο.
 • Εμπειρία χειρισμού προγραμμάτων δημιουργίας διαφημιστικών banner και βίντεο (Photoshop, Illustrator, κ.α.).
 • Άριστη γνώση παραμετροποίησης και χρήσης του διαφημιστικού συστήματος της Google (Google Ads).
 • Άριστη γνώση παραμετροποίησης και χρήσης του διαφημιστικού συστήματος της Meta (Facebook / Instagram).
 • Άριστη γνώση παραμετροποίησης και χρήσης συστημάτων αποστολής μαζικών Email.
 • Άριστη γνώση χρήσης συστημάτων αποστολής μαζικών SMS.

Θα συνεκτιμηθούν:

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με την προσφερόμενη θέση εργασίας
 • Δυνατότητα δημιουργίας μικρο-εφαρμογών μέσω του Microsoft Excel.

Οι προτάσεις ενδιαφέροντος πρέπει να κατατεθούν σε ηλεκτρονικό φάκελο και φυσικό φάκελο στις εγκαταστάσεις μας επι της οδού Ικάρου και Αρχιμήδους 1,Νέα Αλικαρνασσό  έως 07/02/2022, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-244730

Για την ηλεκτρονική υποβολή πατήστε εδώ. Οι αιτήσεις έκλεισαν.

Περιεχόμενα Φακέλου υποβολής

 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας
 • Συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν)
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι ακριβή

Προθεσμία υποβολής φακέλου έως και την Δευτέρα 07/02/2022, ΩΡΑ: 12:00 π.μ.:

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σπούδασε στο Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Προκήρυξη θέσης υπαλλήλου για την Διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Team bro1

Προκήρυξη θέσης υπαλλήλου γραμματειακής υποστήριξης

Designer girl amico

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ksira domisi aponomi 2

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

koino mitroo kek elmepa

 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies