Περιγραφή προσόντων θέσης

Με βάση την απόφαση: αρ. πρακτικού 6, 16/07/2021, θέμα 4,

Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου ενδιαφέρεται να προσλάβει υπάλληλο με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης για την υποστήριξη του λογιστηρίου των Τεχνικών Σχολών Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Τα δια αποκλεισμού απαραίτητα βασικά προσόντα του υποψηφίου για την υποβολή υποψηφιότητας στη θέση είναι:

 1. Να διαθέτει Δημιουργική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, συνεργατικό πνεύμα, συνέπεια και ικανότητα απόδοσης υπό πίεση
 2. Να διαθέτει πολύ καλή γνώση Αγγλικών μe ικανότητα ομιλίας και παρουσίασης θεμάτων σε ακροατήριο
 3. Να διαθέτει άριστη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών υπολογιστών (Excel, Word, outlook, access, Html, internet, ERP)
 4. Να διαθέτει αυξημένες ικανότητες επικοινωνίας
 5. Να διαθέτει ικανότητες σύνθεσης κειμένων και ενημερωτικών επιστολών
 6. Να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης και ικανότητα μετακίνησης κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ενός έτους
 • Κάτοχος κάρτας ανεργίας

Περιεχόμενα Φακέλου υποβολής (προθεσμία υποβολής φακέλου έως και την Παρασκευή 15/10/2021, ΩΡΑ: 12:00 π.μ.):

 • Τυπωμένη και υπογεγραμμένη η Online Αίτηση συμμετοχής στην προκήρυξη (μπορείτε να την βρείτε εδώ)
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας
 • Συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν)
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι ακριβή

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων, Παρασκευή 15/10/2021 12.00, στη γραμματεία του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές, Κορωναίου 9, Ηράκλειο.

 

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σπούδασε στο Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Προκήρυξη θέσης υπαλλήλου για την Διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Team bro1

Προκήρυξη θέσης υπαλλήλου γραμματειακής υποστήριξης

Designer girl amico

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ksira domisi aponomi 2

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

koino mitroo kek elmepa

 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies