Περιγραφή προσόντων θέσης

Με βάση την απόφαση: αρ. πρακτικού 6, 16/07/2021, θέμα 4,

Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου ενδιαφέρεται να προσλάβει υπάλληλο με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης για την υποστήριξη του λογιστηρίου των Τεχνικών Σχολών Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Τα δια αποκλεισμού απαραίτητα βασικά προσόντα του υποψηφίου για την υποβολή υποψηφιότητας στη θέση είναι:

 1. Να διαθέτει Δημιουργική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, συνεργατικό πνεύμα, συνέπεια και ικανότητα απόδοσης υπό πίεση
 2. Να διαθέτει πολύ καλή γνώση Αγγλικών μe ικανότητα ομιλίας και παρουσίασης θεμάτων σε ακροατήριο
 3. Να διαθέτει άριστη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών υπολογιστών (Excel, Word, outlook, access, Html, internet, ERP)
 4. Να είναι κάτοχος διπλώματος λογιστικής επιπέδου ΙΕΚ η ανώτερο
 5. Να διαθέτει αυξημένες ικανότητες επικοινωνίας
 6. Να διαθέτει ικανότητες σύνθεσης κειμένων και ενημερωτικών επιστολών
 7. Να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης και ικανότητα μετακίνησης κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα:

 • Διετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
 • Κάτοχος κάρτας ανεργίας

Περιεχόμενα Φακέλου υποβολής (προθεσμία υποβολής φακέλου έως και την Παρασκευή 15/10/2021, ΩΡΑ: 12:00 π.μ.):

 • Τυπωμένη και υπογεγραμμένη η Online Αίτηση συμμετοχής στην προκήρυξη (μπορείτε να την βρείτε εδώ)
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας
 • Συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν)
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι ακριβή

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων, Παρασκευή 15/10/2021 12.00, στη γραμματεία του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές, Κορωναίου 9, Ηράκλειο.

 

Ανακοινώσεις

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

koino mitroo kek elmepa

 

Πολιτική Cookies