Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος MEDFEST (https://medfest.interreg-med.eu/), το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου θα συνάψει σύμβαση με εξωτερικό συνεργάτη, ειδικό σε θέματα γαστρονομίας ή γαστρονομικού τουρισμού ύψους 3.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων) από την κατηγορία «Εξωτερικοί Συνεργάτες και Υπηρεσίες», όπως αναφέρεται στην αίτηση του προγράμματος MEDFEST.   

Ο εξωτερικός συνεργάτης θα έχει ρόλο συμβουλευτικό και θα βοηθήσει στη δημιουργία βιώσιμων γαστρονομικών εμπειριών. 

Στα καθήκοντα του θα είναι η συμβουλευτική υποστήριξη για τη δράση 4.3.1. «Εκπαιδεύσεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις για τα ενδιαφερόμενα μέρη» και συγκεκριμένα θα συμβουλεύσει και θα διεκπεραιώσει τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό καθώς και εκπαίδευση όσων εμπλέκονται στο πρόγραμμα MEDFEST και ασχολούνται με τις γαστρονομικές εμπειρίες. 

Το προβλεπόμενο κόστος για την παραπάνω δράση είναι 3.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προτεινόμενη προσφορά σας για το πρόγραμμα MEDFEST. Στην προσφορά σας να περιλαμβάνεται το  βιογραφικό σας και πως σχετίζεται με τον γαστρονομικό τουρισμό ή γενικά με τον τουρισμό και το κόστος των υπηρεσιών σας.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου σε κλειστό φάκελο την Παρασκευή  05 Ιουλίου  2019 και ώρα 14:00 - και σε περίπτωση αδυναμίας - να σταλούν ηλεκτρονικά την ίδια ώρα (14:00) στο email: vouidaski@katartisi.gr

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σπούδασε στο Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Προκήρυξη θέσης υπαλλήλου για την Διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Team bro1

Προκήρυξη θέσης υπαλλήλου γραμματειακής υποστήριξης

Designer girl amico

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ksira domisi aponomi 2

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

koino mitroo kek elmepa

 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies