Το  ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ υλοποιεί Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα της κλάσης «Μεσογειακός  Χώρος- MED» με τίτλο «MED Culinary heritage experiences: how to create sustainable tourist destinations –Γαστρονομική Κληρονομιά στο Μεσογειακό Χώρο: πώς θα  δημιουργηθούν αειφόροι τουριστικοί προορισμοί» και ακρωνύμιο MEDFEST

Το πρόγραμμα MEDFEST έχει σαν κύριους στόχους:

 • Τη δημιουργία εργαλείων για την βελτίωση της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης χρησιμοποιώντας την γαστρονομική κληρονομιά ως πόρο
 • Τη δημιουργία οκτώ νέων αειφόρων τουριστικών προορισμών στη Μεσογειακή Λεκάνη
 • Την ανάπτυξη μιας κοινής διακρατικής στρατηγικής για τη διαχείριση και τον σχεδιασμό του γαστρονομικού τουρισμού στη Μεσογειακή Λεκάνη.

Το πρόγραμμα MEDFEST συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος MEDFEST, το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ανακοινώνει προκήρυξη για τη εκτύπωση,  επιμέλεια εκτύπωσης και  βιβλιοδεσία 20σέλιδου τεύχους με τα εξής χαρακτηριστικά:  

 • Διαστάσεις φύλλαδίων: Α4
 • Εκτύπωση: Full corol
 • Χαρτί: ClaireFontaine, 120γρ
 • Βιβλιοθεσία: έγρχωρμη σε χαρτί CF300gr, ivory

Η εκτύπωση, η επιμέλεια εκτύπωσης και η  βιβλιοδεσία 20σέλιδου τεύχους πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες επικοινωνίας, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο επικοινωνίας του προγράμματος MED.   

Το κόστος εκτύπωσης,  επιμέλεια εκτύπωσης και  βιβλιοδεσίας 20σέλιδου τεύχους δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 4.730 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων).

               

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους για κόστος ανά τεύχος  και για συνολικό κόστος έως 4.730 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων) στο email vouidaski@katartisi.gr με θέμα η «Προσφορά για τη της δημιουργία και βιβλιοδεσίας 20σέλιδου τεύχους του Προγράμματος MEDFEST» από τις 18/10/2018 έως και τις 28/10/2018  και ώρα 14:00 στο email vouidaski@katartisi.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν πρωτόκολλο παραλαβής.

 

Ανακοινώσεις

 • Ενημερωτική εκδήλωση για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα IN_DIGIT2EU και για το Δωρεάν σεμινάριο «Εκπαίδευση στελεχών στον τομέα της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων» στα πλαίσια του οποίου δημιουργήθηκε. +

  Στις 16.09.2020, Οι Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στις εγκαταστάσεις τους στην Αλικαρνασσό πραγματοποίησαν ενημερωτική εκδήλωση τηρώντας πάντα τις οδηγίες Περισσότερα..
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

koino mitroo kek elmepa

 

Πολιτική Cookies