Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου

Στο Ηράκλειο σήμερα Παρασκευή 4/1/2019 οι Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, που εδρεύουν στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Αρχιμήδους 1 και Ικάρου με ΑΦΜ 090034085 Α' Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ Γρηγόρη Αβραάμ, Αντιπρόεδρο της Διοικητικής Επιτροπής, με βάση τις αποφάσεις: αρ. πράξης 8, 20/7/2018 και αρ πράξης 9, 27/9/2018 προκηρύσσουν διαγωνισμό για την ανάδειξη εργολάβου ο οποίος θα αναλάβει εργασίες ανακαίνισης της αίθουσας 9 των Τεχνικών σχολών, συνολικού εμβαδού 170 τμ, επί του ακινήτου των Σχολών στην οδό Αρχιμήδους 1 και Ικάρου.

Η ανακαίνιση του χώρου θα πραγματοποιηθεί με τις προδιαγραφές όπως προβλέπεται στο επισυναπτόμενο τεχνικό δελτίο.

Ο Χρόνος ολοκλήρωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 2 ημερολογιακούς μήνες με χρόνο έναρξης το Μάρτιο του 2019.

Οι προτάσεις θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο που θα αναγράφει την επωνυμία στα γραφεία των τεχνικών Σχολών στην οδό Κορωναίου 9, στο Ηράκλειο μέχρι και την Δευτέρα 4/2/2019 και ώρα 12.00.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά την πρόσκληση.

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

koino mitroo kek elmepa

 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies