Δραστηριότητες του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές

Συμμετοχή σε προγράμματα
Το κύριο βάρος των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, των θεμάτων στήριξης των επιχειρήσεων και η κατάρτιση είναι κατά κύριο λόγο αντικείμενο του ΚΕΚ Τεχνικών Σχολών. Το έργο τους σε επίπεδο κατάρτισης αλλά και στήριξης μεμονωμένων επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά μεγάλο. Η κατάρτιση των ανέργων, είναι γεγονός που το αποδεικνύουν τα μεγάλης διάρκειας επιδοτούμενα προγράμματα τόσο από το Υπουργείο Απασχόλησης, την Κοινωνία της Πληροφορίας, τον ΕΟΜΜΕΧ, το Υπουργείο Ανάπτυξης, τον Ενδιάμεσο Φορέα Αναπτυξιακή Κρήτης, όσο και από την Περιφέρεια Κρήτης που υλοποιήθηκαν.

Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές έχει διαμορφώσει ένα ευρύ πρόγραμμα αυτοχρηματοδοτούμενης κατάρτισης που βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή. Τα σεμινάρια αυτά είναι κατά βάση εξειδικευμένα διαδραστικά (interactive) και απευθύνονται σε στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες. Η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη και ήδη το τρίτο αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η εφαρμογή του κονδυλίου 0,45% του ΛΑΕΚ, εκτιμάται πως οι επιχειρήσεις θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην συμμετοχή των στελεχών τους στα σεμινάρια που υλοποιούμε.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές έχει προετοιμάσει και υποβάλλει προτάσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας LEONARDO DA VINCI. Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει ενεργά δράσεις και πολιτικές που αφορούν στη δια βίου κατάρτιση σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Επίσης υποστηρίζει καινοτομικές διακρατικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της γνώσης, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για μια επιτυχή ένταξη μιας σειράς ομάδων (με έμφαση στους ανέργους, σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες, σε φοιτητές και σπουδαστές κ.τ.λ.) στην αγορά εργασίας αλλά και στην ευρύτερα κοινωνία και επίσης μπορεί να συνδέεται έμμεσα και με άλλες κοινοτικές πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν παρεμφερείς στόχους, όπως Socrates και Youth.

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σε ενδιαφέρει!

 

laek katartisi prosopikoi v2 small

Δωρεάν Σεμινάρια Κατάρτισης Προσωπικού

Δηλώστε ενδιαφέρον

Υπολογίστε πόσα χρήματα δικαιούστε για τη κατάρτιση του προσωπικού σας.

Μάθετε Περισσότερα...

 

 μητρώο Σχολής δια Βιου Μάθησης ΤΕΙ

 

proslipsi prosopikou me mathitheia

Υλοποίηση Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας στην Περιφέρεια Κρήτης

Δηλώστε ενδιαφέρον

 

lookforjob

Εύρεση εργασίας.

Δείτε περισσότερα

 

 ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΣΟΥ