Οι Τεχνικές Σχολές Ιδρύθηκαν με την απόφαση 28531/24-2-1950 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και η πράξη ίδρυσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 45/11-3-1950. 

Λειτουργώντας για πλέον από 60 χρόνια στον τομέα της κατάρτισης αποτελούν μια καινοτόμα μονάδα που υποστηρίζει την αλλαγή στην επιχειρηματικότητα και δρα ως εργαλείο συμβολής στην ανταγωνιστικότητα, επιτυγχάνοντας τη δια βίου εκπαίδευση σε αναρίθμητους τομείς ενδιαφέροντος, υλοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ογδόντα και πλέον διαφορετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων -των οποίων η διάρκεια κυμαίνεται από είκοσι έως εκατό ώρες-, όπως αυτά υπαγορεύονται από τις διαρκείς και επιτακτικές ανάγκες δια βίου εκπαίδευσης που αναδύονται στην αγορά. Η δράση του ΚΕΚ στηρίζεται ακριβώς στη διαρκή διάγνωση και κάλυψη των αναγκών της αγοράς στον τομέα της κατάρτισης με το κύριο βάρος να δίνεται στην καινοτομικότητα των ανειλημμένων πρωτοβουλιών, στην υποστήριξη του αναπτυξιακού έργου των τοπικών επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων

Για το σκοπό αυτό διαθέτει ένα υπερσύγχρονο και πλήρως τεχνολογικά εξοπλισμένο κτιριακό συγκρότημα, με 9 αίθουσες χωρητικότητας 25 ατόμων,μ επί της οδού Ικάρου και Αρχιμήδους 1.

Είσοδος:

eisodos kek texnikes sxoles avli

eisodos kek texnikes sxoles porta

0 10 

0 10 

0 10 

0 10 

0 10 

0 10 

Γραμματεία:

grammateia kek texnikes sxoles

Αίθουσα 1:

aithousa 1 kek texnikes sxoles 11

1 1

Αίθουσα 2:

aithousa 2 kek texnikes sxoles 2

2 1

Αίθουσα 3:

aithousa 3 kek texnikes sxoles 4

3 1

Αίθουσα 4:

aithousa 4 kek texnikes sxoles 3

4 5

4 5

4 5

4 5

Αίθουσα 5:

aithousa 5 kek texnikes sxoles 2

4 5

4 5

4 5

4 5

Αίθουσα 6:

aithousa 6 kek texnikes sxoles 3

4 5

4 5

4 5

Αίθουσα 7:

aithousa 7 kek texnikes sxoles 5

4 5

4 5

4 5

4 5

Αίθουσα 8:

aithousa 8 kek texnikes sxoles 2

4 5

Αίθουσα 10:

4 5

aithousa 9 a kek texnikes sxoles

Αίθουσα 9:

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

Αίθουσα συνεδριάσεων:

4 5

4 5

4 5

Εργαστήριο Ηλεκτροσυγκολλητών:

4 5

4 5

4 5

4 5

Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και λειτουργεί ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με έδρα στο Ηράκλειο. Οι Τεχνικές Σχολές Ιδρύθηκαν με την απόφαση 28531/24-2-1950 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και η πράξη ίδρυσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 45 με ημερομηνία 11/3/1950.
Πάνω από 50 χρόνια δραστηριοποιείται ενεργά στον χώρο της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και της επαγγελματικής κατάρτισης, έχει εκπονήσει σημαντικές έρευνες, μελέτες κι έχει οργανώσει πλήθος  συνεδρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων .
Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου είναι πιστοποιημένο ΚΕΚ Περιφερειακής Εμβέλειας, από το 2001 και συνεχίζει ύστερα από επαναπιστοποίηση του ΕΚΕΠΙΣ έως το 2009 με εξειδίκευση στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
Περιβάλλοντος
Υγείας & Πρόνοιας
Πολιτισμού & Αθλητισμού
Παιδαγωγικά
Οικονομίας & Διοίκησης
Πληροφορικής
Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών
Αγροτικά
Τεχνικά & Μεταφορών

 

Τα τελευταία χρόνια οι Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου έχουν υλοποιήσει πληθώρα προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους, επιχειρηματίες και εργαζομένους σε επιχειρήσεις σε όλους τους παραπάνω θεματικούς τομείς.
Εκτός από τους παραπάνω θεματικούς τομείς, οι Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου ευαισθητοποιούνται σε θέματα ίσων ευκαιριών. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται:
 • Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για άτομα με ειδικές ανάγκες (παράδειγμα σεμινάριο με τίτλο «Εφαρμογή μιας συστηματικής μεθοδολογίας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων με ειδικές ανάγκες»).
 • Υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω στενής συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Γυναικών Επιχειρηματιών.

Πως θα Αναζητήσετε Εργασία

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η αναζήτηση εργασίας δεν είναι μία απλή υπόθεση. Ιδιαίτερα στις μέρες μας που οι θέσεις εργασίας είναι περιορισμένες, η επιτυχία κρίνεται στην επιμονή του υποψηφίου, αλλά και στο κατά πόσο συντονισμένη είναι η προσπάθειά του για αναζήτηση εργασίας. Όταν μάλιστα η αγορά είναι ανταγωνιστική, πρέπει να πείσει τον μελλοντικό εργοδότη ότι είναι ο καλύτερος υποψήφιος για τη συγκεκριμένη θέση. Αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος προκειμένου να πετύχει το στόχο του καλείται να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα.

Κατ' αρχήν θα πρέπει να στραφείτε στις πηγές αναζήτησης εργασίας και πιο συγκεκριμένα:
 • Στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ κατά κύριο λόγο
 • Στα Γραφεία Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας που λειτουργούν στα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ - ΤΕΙ), αλλά και στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), όπως άλλωστε και στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
 • Στο Internet
 • Στους διαγωνισμούς του Δημοσίου που ανακοινώνονται στις κατά τόπους έδρες της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης (Νομαρχίες)
 • Στις δημοσιευμένες αγγελίες στον τύπο, και βεβαίως,
 • Στο συγγενικό και φιλικό σας περιβάλλον

Στην συνέχεια θα πρέπει να:

1.Συνθέστε το Βιογραφικό σας Σημείωμα
Αρχικά θα πρέπει να ξεκινήσετε από τη σύνταξη του βιογραφικού σας σημειώματος. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επιδείξετε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να είναι καλογραμμένο και να δίνει μία πιστή σχετικά εικόνα των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. Θα πρέπει να ξέρετε όμως ότι το βιογραφικό αυτό δεν είναι κατάλληλο για όλους τους εργοδότες. Είναι ένα γενικό σημείωμα που δεν πληροί πάντα τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τη θέση εργασίας. Προσαρμόστε λοιπόν το βιογραφικό σας ανάλογα βέβαια με την συγκεκριμένη θέση και δείξτε ότι η εμπειρία σας και οι ικανότητές σας ταιριάζουν με τη συγκεκριμένη δουλειά.

2.Επικοινωνήστε με εταιρείες
Εξίσου σημαντική είναι η αποστολή του βιογραφικού σημειώματος στις εταιρίες που σας ενδιαφέρουν. Η αποτελεσματικότητα στην περίπτωση αυτή θα κριθεί και από τον αριθμό των βιογραφικών που θα αποστείλετε. Όσα περισσότερα βιογραφικά αποστείλει κανείς τόσο περισσότερες ευκαιρίες για δουλειά θα παρουσιαστούν.

3.Διατηρείστε επαφή
Έχετε εκδηλώσει το ενδιαφέρον σας για μια θέση. Έχετε επικοινωνήσει με την εταιρία και έχετε στείλει το βιογραφικό σας. Μην περιμένετε να απαντήσει ο εργοδότης στην αίτησή σας. Δράστε από πριν τηλεφωνώντας ή στέλνοντας mail στα γραφεία τους και προσπαθήστε να έχετε προσωπική επαφή. Έτσι θα σας δώσουν προτεραιότητα και αν πράγματι έχουν αποφασίσει να προωθήσουν το βιογραφικό σας τότε θα έχετε την ευκαιρία να απαντήσετε σε τυχόν ενδοιασμούς που έχουν.search002

4.Ενεργοποιείστε τις προσωπικές σας γνωριμίες
Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει και η ενεργοποίηση του προσωπικού δικτύου επαφών και γνωριμιών που διαθέτει ο κάθε υποψήφιος μέσω της οικογένειας και του συγγενικού περιβάλλοντος, των παλιών συναδέλφων, των καθηγητών, των συλλόγων, επιμελητηρίων κ.λπ.  Συχνά λέγεται ότι οι προσωπικές συστάσεις είναι ο καλύτερος τρόπος διαφήμισης και πως το 70%-80% όλων των θέσεων δεν θα γνωστοποιηθούν ποτέ. Συνεπώς, πως μαθαίνει κανείς για αυτές τις κρυφές δουλειές; Δημιουργώντας προφανώς δίκτυο γνωριμιών. Οι φίλοι και οι συνεργάτες  που βρίσκονται στην ίδια εταιρία με εσάς μπορεί να έχουν πολύτιμες πληροφορίες και συστάσεις για θέσεις εργασίας.   

Το βιογραφικό σημείωμα

cv001Το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια συνοπτική αλλά εμπεριστατωμένη παρουσίαση των γνώσεων, των εμπειριών και των ικανοτήτων σας. Στόχος του βιογραφικού είναι να τραβήξει την προσοχή του εργοδότη, να του δημιουργήσει μία θετική εικόνα για εσάς και να τον βοηθήσει στη διαδικασία επιλογής προσωπικού. Απαραίτητες θεματικές ενότητες ενός βιογραφικού σημειώματος αποτελούν τα προσωπικά σας στοιχεία, η εκπαίδευσή σας και η επαγγελματική σας εμπειρία. Δεν είναι απαραίτητο να έχετε στοιχεία για όλες τις θεματικές ενότητες. Μη διστάσετε όμως να αναφέρετε (αν δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο) κάποιες επαγγελματικές εμπειρίες που εσείς δεν θεωρείτε τόσο σημαντικές (π.χ. μερική απασχόληση άσχετη με το αντικείμενο σπουδών σας). Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε και άλλες θεματικές ενότητες, οι οποίες θα ταιριάζουν περισσότερο με τα προσόντα που διαθέτετε και με το σύνολό της προσωπικότητά σας. Ένα βιογραφικό θα πρέπει να είναι σύντομο (δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 2 σελίδες), ευανάγνωστο και καθαρό. Η σύνταξη του κειμένου θα πρέπει να είναι η ορθή, όπως επίσης και η ορθογραφία του, και να είναι τυπωμένο σε καλή ποιότητα χαρτιού μεγέθους Α4.

Σε γενικές γραμμές το Βιογραφικό σας πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Προσωπικά στοιχεία 
Αναφέρετε ολόκληρο το ονοματεπώνυμό σας, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και υπηκοότητα (εφόσον κάνετε αίτηση στο εξωτερικό). Προαιρετικά στοιχεία αποτελούν: η ημερομηνία γέννησης, η οικογενειακή κατάσταση και ο τόπος γέννησης.
 
2. Στόχος σταδιοδρομίας ή Επαγγελματικός Στόχος 
Η αναφορά αυτή είναι προαιρετική, ιδιαίτερα σύντομη (1-2 σειρές) και σε συμφωνία με την εκπαίδευση, τα προσόντα σας και τη θέση εργασίας για την οποία υποβάλετε την αίτηση.
 
3. Εκπαίδευση ή Σπουδές 
Ξεκινήστε από τον πιο πρόσφατο και/ή πιο σημαντικό τίτλο σπουδών. Αναφέρετε πρώτα τις Ανώτατες Σπουδές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (π.χ. είδος πτυχίου, Τμήμα Σπουδών (ειδίκευση), Σχολή και Ίδρυμα), άλλες τυχόν τριτοβάθμιες σπουδές (π.χ. προγράμματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και δευτεροβάθμιες σπουδές. Ο βαθμός πτυχίου και απολυτηρίου αναφέρεται εφόσον είναι αξιόλογος. Εάν έχετε συμμετάσχει σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών (π.χ. Erasmus) θα το αναφέρετε σε αυτή την ενότητα.
 
4. Επαγγελματική εμπειρία 
Πριν οργανώσετε αυτήν την ενότητα πρέπει να καταγράψετε τις παρακάτω πληροφορίες: τους τίτλους των θέσεων εργασίας, την εταιρεία, την επιχείρηση ή το φορέα απασχόλησης, το χρόνο εργασίας σας και τη δουλειά που κάνατε. Ξεκινήστε και πάλι από την πιο πρόσφατη και/ή πιο σημαντική θέση εργασίας σας. Πρέπει οπωσδήποτε να περιγράψετε, χρησιμοποιώντας ρήματα δράσης, τα καθήκοντα και τις ευθύνες που περιλάμβανε κάθε θέση εργασίας προκειμένου να υπογραμμίσετε τις ικανότητες που διαθέτετε.
5. Σεμινάρια ή Συνεχής Επιμόρφωση 
Στην ενότητα αυτή αναφέρετε οποιαδήποτε παρακολούθηση σεμιναρίων, εργαστηρίων και συνεδρίων. Αναφέρετε αναλυτικά: ημερομηνίες, τίτλο σεμιναρίου, φορέα υλοποίησης και τόπο διεξαγωγής. Επίσης, αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη εκπαίδευση ή επιμόρφωση που παρακολουθήσατε για εκτεταμένο χρονικό διάστημα και σας οδήγησε στην απόκτηση κάποιου διπλώματος, το αναφέρετε σε αυτήν την ενότητα.
6. Ξένες γλώσσες 
Αναφέρετε τις ξένες γλώσσες που γνωρίζετε και σε τι επίπεδο ή το αντίστοιχο πτυχίο που διαθέτετε, ξεκινώντας από την ξένη γλώσσα που γνωρίζετε καλύτερα. Για παράδειγμα: Αγγλικά: ικανοποιητικό επίπεδο, πτυχίο: First Certificate in English (Lower), University of Cambridge.
 
7. Άλλες γνώσεις 
Στην ενότητα αυτή αναφέρετε εξειδικευμένες γνώσεις που δεν καλύφθηκαν σε προηγούμενες ενότητες, όπως γνώσεις Η/Υ καθώς και τα προγράμματα που γνωρίζετε. Εάν έχετε μόνον γνώσεις Η/Υ, μπορείτε να ονομάσετε την ενότητα «Γνώσεις Η/Υ», αντί για «Άλλες γνώσεις».
 
8. Διακρίσεις – Υποτροφίες 
Αναφέρετε τις υποτροφίες ή άλλες διακρίσεις που σας απονεμήθηκαν, το φορέα και το λόγο της διάκρισης.
 
9. Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις 
Αυτές είναι δύο ξεχωριστές ενότητες, τις οποίες συμπληρώνετε εφόσον έχετε δημοσιεύσει εργασίες σε κάποιο επιστημονικό ή άλλο περιοδικό ή εφόσον έχετε παρουσιάσει μια επιστημονική ή άλλη εργασία σε κάποιο συνέδριο ή σεμινάριο. Ο τρόπος που καταγράφετε τις πληροφορίες είναι: ονοματεπώνυμο συγγραφέα-εων, τίτλος εργασίας, τίτλος περιοδικού, τεύχος και αριθμός σελίδων (όταν πρόκειται για δημοσίευση) ή τίτλος εργασίας, ονοματεπώνυμο συγγραφέα-εων, συνέδριο, φορέας υλοποίησης, τόπος και ημερομηνίες (όταν πρόκειται για ανακοίνωση σε συνέδριο).
 
10. Μέλος Επαγγελματικών Συλλόγων ή Ενώσεων 
Στην ενότητα αυτή αναφέρετε τη συμμετοχή σας σε επαγγελματικούς συλλόγους ή ενώσεις και τυχόν άδειες ασκήσεως επαγγέλματος που κατέχετε.
 
11. Προσωπικά ενδιαφέροντα 
Η ενότητα αυτή είναι προαιρετική, και αναφέρεται σε διάφορες δραστηριότητές σας. Αυτές οι δραστηριότητες θα πρέπει να είναι σχετικές και να υποστηρίζουν τον επαγγελματικό σας στόχο (π.χ. συμμετοχή σε διάφορους συλλόγους, οργανισμούς, ομάδες, clubs κτλ.). Επίσης, μπορείτε να αναφέρετε προσωπικά ενδιαφέροντα, τα οποία σκιαγραφούν την προσωπικότητά σας όπως αθλητισμός, μουσική, ζωγραφική, κινηματογράφος, οικολογία κ.α. Είναι προτιμότερο να μην συμπεριλάβετε πληροφορίες που έχουν σχέση με τη συμμετοχή σας σε πολιτικούς ή θρησκευτικούς συλλόγους.
 
12. Συστάσεις 
Όταν ένας υποψήφιος εργαζόμενος στέλνει ένα βιογραφικό σημείωμα θα ήταν σκόπιμο να ολοκληρώνει το βιογραφικό του από μια τελευταία ενότητα με τον τίτλο συστάσεις. Εκεί αναφέρει τα ονόματα μερικών ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να είναι πρώην καθηγητές ή εργοδότες (δύο έως τρεις θεωρούνται αρκετοί) και οι οποίοι συμφωνούν να μιλήσουν θετικά για εσάς ή να περιγράψουν τις ικανότητές σας σε έναν μελλοντικό εργοδότη. Εάν δεν επιθυμείτε να ανακοινώσετε εκ των προτέρων τις συστάσεις σας, μπορείτε να ολοκληρώσετε το βιογραφικό σας με την ενότητα: «Συστάσεις: διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν».
 
13. Συστατικές επιστολές 
Πρόκειται για επιστολές που συντάσσονται από ανθρώπους που γνωρίζουν τα επαγγελματικά ή εκπαιδευτικά σας προσόντα, σας συστήνουν σε σχέση με έναν συγκεκριμένο στόχο (συνήθως για μεταπτυχιακές σπουδές) και απευθύνονται προσωπικά στον υποψήφιο εργοδότη ή τον υπεύθυνο του μεταπτυχιακού προγράμματος. Για το λόγο αυτό οι συστατικές επιστολές πρέπει να είναι πρωτότυπες και εχέμυθες.

Η προετοιμασία για την συνέντευξη

cv002Θα πρέπει να ξέρετε ότι η πρώτη εντύπωση μετράει πολύ. Αυτό ισχύει για όλες τις περιπτώσεις επικοινωνίας και, κυρίως, όταν υποβάλλουμε αίτηση για μια νέα δουλειά. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι, έχοντας προβλέψει κάθε αναπάντεχο γεγονός που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης. Επειδή λοιπόν το να πάτε σε μια συνέντευξη από μόνο του δεν αρκεί προετοιμαστείτε, έτσι ώστε να αυξήσετε τις πιθανότητες να προσληφθείτε.

Τι θα πρέπει να κάνετε λοιπόν;

1. Σκιαγραφήστε την προσωπικότητάς σας 
Σκιαγραφήστε τα στοιχεία της προσωπικότητάς σας. Εντοπίστε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, τις ικανότητες και δεξιότητες που σας διαφοροποιούν από τους υπόλοιπους υποψηφίους. Οι ικανότητες και δεξιότητες σχετίζονται με την εργασία που μπορεί να προσφέρετε σε μια επιχείρηση. Είναι αυτές που αποκτήσατε μέσω ακαδημαϊκής εκπαίδευσης ή μέσω πρακτικής εξάσκησης σε κάποιο αντικείμενο και είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας άλλων ανθρώπων που μεταβιβάστηκε σε σας. Και βεβαίως αφορά και τις ικανότητες του καθενός υποψηφίου στη διαχείριση της προσωπικότητάς του. Στο να ελέγχει δηλαδή τη συμπεριφορά του, τόσο στο εργασιακό όσο και στο κοινωνικό του περιβάλλον.

2. Ντυθείτε κατάλληλα 
Τι σημαίνει αυτό; Απλά ντυθείτε για τη δουλειά που θέλετε, όχι για αυτή που έχετε ήδη. Η εικόνα σας είναι το πρώτο κρίσιμο σήμα που εκπέμπετε στον δέκτη, δηλαδή τον μελλοντικό σας εργοδότη. Είναι η εξωτερική εντύπωση του εσωτερικού σας κόσμου που επιτρέπει στους άλλους να βγάλουν συμπεράσματα και να κάνουν υποθέσεις για την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά σας. Και μην ξεχνάτε: είναι καλύτερα να είστε ντυμένοι πιο επίσημα παρά ανεπίσημα.

3. Να είστε συνεπείς 
Ο χρόνος είναι πολύτιμος στις επιχειρήσεις, κάτι που αφήνει μικρό περιθώριο για αργοπορημένες συνεντεύξεις. Ο συνεντευκτής έχει ήδη πάρει και άλλες συνεντεύξεις, ενδεχομένως να νοιώθει κούραση και βεβαίως θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει στο ωράριό του. Έτσι λοιπόν σχεδιάστε τη διαδρομή σας, προβλέψτε την πιθανή κίνηση στους δρόμους και φροντίστε να φτάσετε τουλάχιστον δέκα λεπτά πριν ξεκινήσει η συνέντευξη για να εγκλιματιστείτε. Έτσι θα μπορέσετε να εξοικειωθείτε περισσότερο με τον χώρο και να χαλαρώσετε.

4. Τι πρέπει να έχετε μαζί σας 
Αντίγραφα του βιογραφικού σας. Πάρτε μαζί σας επιπλέον αντίγραφα γιατί δεν ξέρετε αν θα σας δει ένας ή περισσότεροι άνθρωποι. Η ικανότητά σας να προβλέπετε καταστάσεις εκ των προτέρων θα εκτιμηθεί. Σημειωματάριο και στυλό, βγάλτε τα από την τσάντα σας ακόμη κι αν τελικά δεν σημειώσετε τίποτα. Αν έχετε προσωπικές επαγγελματικές κάρτες, φροντίστε να αφήσετε μία κάρτα σας μαζί με κάθε επιπλέον βιογραφικό που θα δώσετε στη συνάντηση. Αν έχετε portfolio με δείγματα της δουλειάς σας, πάρτε το μαζί και φροντίστε να το επιδείξετε, δίνοντας αρκετές πληροφορίες για κάθε δείγμα δουλειάς που περιλαμβάνεται στο ντοσιέ σας.

5. Κάντε έρευνα για την εταιρεία 
Μάθετε όσα περισσότερα μπορείτε για την εταιρία: μέγεθος, προϊόντα, δομή, πωλήσεις, πηγές χρηματοδότησης κ.λ.π.. Μιλήστε με εργαζόμενους, αν είναι δυνατόν, για να ανακαλύψετε ό,τι μπορείτε για τις συνθήκες εργασίας. Διαβάστε για την ιστορία της και μάθετε για τα σημαντικότερα επιτεύγματά της. Εξοικειωθείτε με τα ονόματα των ιδρυτών, των κορυφαίων διευθυντών, κ.λ.π.

6. Να γνωρίζετε την αγορά και τον ανταγωνισμό 
Το να μάθετε για την εταιρεία είναι το ένα πράγμα, αλλά και το να είστε ενημερωμένοι για την βιομηχανία της και τους ανταγωνιστές της είναι κάτι πολύ ουσιώδες προκειμένου να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Βρείτε αν η εταιρεία είναι νούμερο ένα στον τομέα της και αν υπάρχουν πρόσφατες εντυπωσιακές πρόοδοι.

interview002Είναι σκόπιμο να δημιουργήσετε ένα κλίμα εμπιστοσύνης με τον συνομιλητή σας. Βλέμμα ευθύ και άμεσο, χαμόγελο σιγουριάς, μία ζεστή χειραψία είναι πολύ σημαντικά ως προς αυτό. Μπαίνετε στο γραφείο του μελλοντικού σας εργοδότη και σας προσκαλεί να καθίσετε. Η συνέντευξη τώρα μπορεί να ξεκινήσει. Δώστε λοιπόν προσοχή στις παρακάτω «λεπτομέρειες».

 
1. Σφιχτή χειραψία 
Οι σωστοί κανόνες συμπεριφοράς υπαγορεύουν να προσφέρετε το δεξί σας χέρι όταν θα συναντήσετε κάποιον για πρώτη φορά. Αυτό είναι σημαντικό ειδικά όταν πρόκειται για το άτομο που, αργότερα, μπορεί να υπογράψει την πρόσληψή σας. Μην δώσετε μια χαλαρή χειραψία. Καλύτερα να του σφίξετε πολύ το χέρι ή και να το «ζουλήξετε».
 
2. Διατηρήστε το σώμα σας στη σωστή στάση
Καθίστε αφού πρώτα σας προσφερθεί μία θέση. Καθίστε άνετα και προσέξτε τη στάση του σώματος σας αποφεύγοντας αδέξιες κινήσεις και εξεζητημένους τρόπους. Καθίστε με τη πλάτη όρθια και ποτέ μην καμπουριάζετε. Σε τελική ανάλυση, η στάση του σώματός σας αντανακλά τη διάθεσή σας. Αν είστε ο τύπος που κάθεται λοξά, τότε κάντε μια συνειδητή προσπάθεια να καθίσετε σε όρθια στάση για αυτή τη συνέντευξη. Κάθισμα με το σώμα ελαφρά γερμένο προς τα μπρος θεωρείται το πιο κατάλληλο και υποδηλώνει ενεργητικότητα και ενδιαφέρον.
 
interview0013. Να μιλάτε αργά
Πάρτε το χρόνο σας και αναλύστε τις σκέψεις σας καθαρά. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η διαδικασία της σκέψης σας, συχνά, τρέχει πιο γρήγορα από τη λεκτική απόδοση της. Με άλλα λόγια, μπορεί να προσπαθείτε να πείτε πάρα πολλά, πολύ γρήγορα. Μειώστε ταχύτητα και ελέγξτε τον εαυτό σας.
 
4. Προσέξτε το ύφος σας
Δείξτε ενθουσιασμό και σοβαρότητα. Είναι σημαντικό να είστε χαμογελαστοί και να διατηρείτε οπτική επαφή με το συνομιλητή σας. Φροντίστε με τις απαντήσεις σας να αναδείξετε τα προσόντα και τις δεξιότητες σας και ιδιαίτερα σε σχέση με τη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Προσέξτε τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε. Προσπαθήστε να εκφράζεστε σωστά, χωρίς γλωσσικά λάθη.
 
5. Μην κακολογείτε τους προηγούμενους εργοδότες σας
Μιλώντας, για παράδειγμα, αρνητικά για την ηθική εργασίας του πρώην αφεντικού σας, θα κάνει αυτόν τον εργοδότη να σκεφτεί ότι μπορεί να κακολογήσετε και αυτόν στο μέλλον. Θυμηθείτε ότι πρέπει να επιλέγετε προσεκτικά τι θα πείτε και να αποφεύγετε τις ευερέθιστες καταστάσεις.

6. Απαντώντας στις ερωτήσεις
Ποτέ δεν μπορείτε να είστε σίγουροι για το τι θα σας ρωτήσουν σε μια συνέντευξη επιλογής. Η συνέντευξη όμως είναι συνήθως δομημένη με βάση κάποιες θεματικές ενότητες. Αυτές οι ενότητες συνήθως περιλαμβάνουν:

 • Ερωτήσεις που αναφέρονται στις σπουδές και τη μέχρι τώρα εκπαίδευσή σας
 • Ερωτήσεις που αναφέρονται στην επαγγελματική σας εμπειρία
 • Ερωτήσεις που αναφέρονται στο χαρακτήρα, την προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντα σας
 • Ερωτήσεις που αναφέρονται στην προσφερόμενη θέση εργασίας
 • Ερωτήσεις σχετικές με κάποιο θέμα της επικαιρότητας και γενικότερου ενδιαφέροντος.

Για αυτό λοιπόν χαμογελάστε, κοιτάτε στα μάτια το άτομο που θα έχετε απέναντί σας, φανείτε ενθουσιασμένοι για την εταιρεία που επισκέπτεστε και κυρίως προετοιμαστείτε να απαντήστε τις παρακάτω πιθανές ερωτήσεις.

 • Πέστε μου λίγα πράγματα για τον εαυτό σας.
 • Τι πιστεύετε πως σας κάνει να διαφέρετε από τους υπόλοιπους που έχουν κάνει αίτηση για αυτή τη δουλειά.
 • Γιατί νομίζετε ότι θα έπρεπε να σας προσλάβουμε.
 • Γιατί διαλέξατε το "χ" Πανεπιστήμιο
 • Πως συγκεντρώνεστε στη δουλειά σας.
 • Περιγράψτε την δουλειά η κάποια δραστηριότητα η οποία έχει επηρεάσει τους στόχους της καριέρας σας.
 • Ποιοι είναι οι στόχοι σας.
 • Τι θα θέλετε να κάνετε 5 με 10 χρόνια αργότερα.
 • Ποια πιστεύετε ότι είναι τα βασικά προβλήματα στον χώρο των επιχειρήσεων.
 • Τι νομίζετε ότι χρειάζεται κανείς για να πετύχει στον τομέα μας.
 • Ποιος άλλος εργασιακός τομέας θα σας ενδιέφερε.
 • Ποιο περιβάλλον σας εμπνέει ώστε να μπορείτε να αποδίδεται καλύτερα.
 • Με ποιους ανθρώπους συνεργάζεστε καλύτερα.
 • Τι θεωρείτε για σας ως καλύτερο κίνητρο έτσι ώστε να δουλεύετε καλύτερα.
 • Πέστε μου τι αποκομίσατε από τις προηγούμενες εργασίες σας.
 • Τι σας δυσαρεστούσε περισσότερο στην προηγούμενη σας εργασία.
 • Ποια είναι η μεγαλύτερη αδυναμία σας.
 • Έχετε αποτύχει ποτέ κάπου.
 • Ποια ήταν η μεγαλύτερη δοκιμασία που περάσατε ποτέ σε εργασιακό επίπεδο.
 • Τι σας αρέσει να κάνετε τον ελεύθερο χρόνο σας.
 • Ποια περιοδικά εφημερίδες διαβάζετε συνήθως.
 • Ποιο βιβλίο έχετε διαβάσει τελευταία.
 • Τι θα θέλατε να γνωρίζω το οποίο δεν είναι γραμμένο στο βιογραφικό σας.
 • Έχετε κάτι να μου πείτε πρώτου φύγετε.
 • Έχετε κάποιες ερωτήσεις που θα θέλατε να με ρωτήσετε.
7. Κατά την διάρκεια των ερωτήσεων
Βεβαιωθείτε ότι απαντήσατε την ερώτηση. Αν η ερώτηση δεν ήταν σαφής ζητήσετε αποσαφήνιση. Σκεφτείτε την απάντηση που θα δώσετε. Αν δεν ξέρετε κάτι, δηλώστε ότι πρέπει να το σκεφτείτε περισσότερο ή ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε εκείνη τη στιγμή. Αν είναι δυνατόν αναπτύξτε τις απαντήσεις σας. Πρέπει να δείξετε τι γνωρίζετε για το θέμα και πως σκέφτεστε.
 
8. Κάντε εμβόλιμες ερωτήσεις
Μια συνέντευξη είναι αμφίδρομη διαδικασία. Ο εργοδότης προσπαθεί να διαπιστώσει αν ταιριάζετε για αυτήν τη δουλειά και εσείς από τη μεριά σας να δείτε αν η δουλειά ταιριάζει με τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις σας. Ετοιμάστε μια λίστα με ερωτήσεις που θα θέλατε να κάνετε σχετικά με την εταιρία και τη θέση. Έτσι θα φανείτε προετοιμασμένοι και το ενδιαφέρον σας θα είναι γνήσιο.
 

Μια τέτοια λίστα θα μπορούσε να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πιθανές ερωτήσεις:

 • Τι σχέδια επέκτασης έχει η εταιρεία
 • Τι βαθμό επιτυχίας είχαν τα προϊόντα της εταιρείας στην Αττική / επαρχία
 • Μπορείτε να μου πείτε αν η εταιρεία στοχεύει να υπεισέλθει σε κάποιο καινούργιο τομέα
 • Καταλαβαίνω ότι έχετε προβάλει ένα καινούργιο προϊόν στην αγορά.
 • Πως έχει γίνει αποδεκτό έως τώρα Πως είναι διαμορφωμένο το μάρκετινγκ μέχρι τώρα Πως γίνετε ο καταμερισμός εργασίας
 • Με ποιες άλλες εταιρείες συνεργάζεστε
 • Μπορείτε να μου πείτε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της εταιρείας
 • Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα του τμήματός μου
 • Ποιες είναι οι κυριότερες δυνάμεις του τμήματός μου
 • Ποιο νομίζετε ότι είναι το κυριότερο κίνητρο σε αυτή την εργασία
9. Τελειώνοντας τη συνέντευξη
Όταν η συνέντευξη φτάσει στο τέλος της, ευχαριστήστε για την συνάντηση και κάντε μία πολύ σύντομη σύνοψη της κουβέντας ώστε να επιβεβαιώσετε το ενδιαφέρον σας για τη θέση. Πείτε ότι πιστεύετε πως τα προσόντα και η προϋπηρεσία σας, σας κάνουν κατάλληλη για τη θέση.
Ρωτήστε πριν φύγετε ποιο είναι το επόμενο βήμα. Πότε να περιμένετε νέα τους, αν θα ακολουθήσει δεύτερη συνέντευξη κ.λ.π. Χαιρετήστε με μία δυνατή και θερμή χειραψία, χαμογελάστε, δώστε την κάρτα σας (αν έχετε προσωπική κάρτα και δεν την έχετε ήδη δώσει).

ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Αποτελεί βασική αρχή ότι η ισότητα των δύο φύλων αποτελεί όφελος για την ανάπτυξη των παιδιών και αποτελεί κύριο στοιχείο της υγιούς ανάπτυξης των οικογενειών. Οι γυναικείες αποφάσεις σε θέματα που απασχολούν την οικογένεια μπορούν να έχουν θετική επίδραση στις ζωές τους ενισχύοντας την ανάπτυξη τους.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της UNICEF, οι γυναίκες δεν έχουν πάντοτε λόγο σε κρίσιμα θέματα του νοικοκυριού, γεγονός που μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη των παιδιών. Η δυνατότητα των γυναικών να ελέγχουν οι ίδιες τις ζωές τους και να λαμβάνουν αποφάσεις που επηρεάζουν τις οικογένειές τους, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την παιδική διατροφή, την παιδική υγεία αλλά και την εκπαίδευση. Στις οικογένειες όπου οι γυναίκες λαμβάνουν τις σημαντικές αποφάσεις, το ποσοστό των εσόδων και πηγών που προορίζονται για τα παιδιά είναι μεγαλύτερο.

Η έρευνα της UNICEF εντόπισε σημαντικές διαφορές στους μισθούς των γυναικών και στη συμμετοχή τους στο εργατικό δυναμικό σε διάφορες περιοχές της υφηλίου. Έτσι, το εισόδημα των γυναικών στις χώρες της Μέσης Ανατολής και της βορείου Αφρικής αντιστοιχεί στο 30% του αντίστοιχου αντρικού, στη Λατινική Αμερική και τη νότια Ασία στο 40% ενώ στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης αντιστοιχεί στο 60% του αντίστοιχου αντρικού εισοδήματος. Αυτό έχει ως συνέπεια τη μειωμένη συγκέντρωση πλούτου στα χέρια των γυναικών και άρα μικρότερα χρηματικά ποσά που προορίζονται για την ανάπτυξη των παιδιών.

Η αυξημένη ενασχόληση των γυναικών στα πολιτικά δρώμενα έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να επηρεάσει με τη σειρά της την ανάπτυξη των παιδιών και όχι μόνο. Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από ανεπτυγμένες χώρες δείχνουν ότι η συμμετοχή των γυναικών σε νομοθετικά σώματα παρουσιάζουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα παιδιά. Ωστόσο, μέχρι τον Ιούλιο του 2006, η συμμετοχή των γυναικών στα εθνικά κοινοβούλια αντιστοιχούσε μόνο στο 17% του συνόλου των βουλευτών.

Τα οφέλη της ισότητας των φύλων έχουν προεκτάσεις πέρα από την επιρροή τους στην ανάπτυξη των παιδιών. Έτσι η ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη διαφόρων άλλων στόχων. Περισσότερο όμως η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν είναι μόνο ζήτημα δημοκρατίας αλλά ένας σημαντικός παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Αποτελεί θέμα με πολλές διαστάσεις, πολιτική, οικονομική, κοινωνική, αναπτυξιακή, οι οποίες αλληλοσυνδέονται.

Η Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

 Ευρωπαϊκή Ένωση και ισότητα ευκαιριών

Η ισότητα των ευκαιριών αποτελεί γενική αρχή, οι δύο ουσιαστικές πτυχές της οποίας είναι η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας και η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η εν λόγω αρχή εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς, ιδίως, στον οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικογενειακό βίο.

Η συνθήκη του Άμστερνταμ εισήγαγε μια νέα διάταξη προκειμένου να ενισχύσει την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων που συνδέεται άμεσα με την ισότητα των ευκαιριών. Το άρθρο αυτό προβλέπει τη δυνατότητα λήψης από το Συμβούλιο των αναγκαίων μέτρων για την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Εξάλλου, χάρη στο πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων (2001-2006), η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει και συμπληρώνει τις ενέργειες των κρατών μελών για την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων.

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2000, περιλαμβάνει κεφάλαιο με τίτλο «Ισότητα», το οποίο προβλέπει τις αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων, της ισότητας ανδρών και γυναικών και της πολιτιστικής, θρησκευτικής και γλωσσικής πολυμορφίας. Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται επίσης στα δικαιώματα του παιδιού, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία.

Η Αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης
Η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης έχει ως στόχο τη διασφάλιση ισότητας στη μεταχείριση των ατόμων ανεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου, φυλής, ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Η απαγόρευση κάθε διακριτικής μεταχείρισης λόγω ιθαγένειας προβλέπεται στο άρθρο 12 (πρώην άρθρο 6) της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. η συνθήκη του ’μστερνταμ περιέλαβε στη συνθήκη ΕΚ ένα νέο άρθρο 13, για να συμπληρώσει την εγγύηση της απαγόρευσης των διακρίσεων που προβλέπεται στις συνθήκες και να την επεκτείνει στις άλλες περιπτώσεις που προαναφέρονται.

Η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών
Από το 1957, η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας καθιέρωσε την αρχή της ισότητας ανδρών και γυναικών. Το άρθρο 141 ορίζει ότι παρέχεται ίση αμοιβή στους άνδρες και στις γυναίκες για ίσης αξίας παρεχόμενη εργασία. Από το 1975, έχει εκδοθεί σειρά οδηγιών που επεκτείνουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική κατάρτιση, στην επαγγελματική προώθηση με στόχο την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης στον χώρο εργασίας και, εν συνεχεία, στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης, των νομικών καθώς και των επαγγελματικών καθεστώτων. 

opportunity002

Η Επιτροπή προσέθεσε στα πολυετή προγράμματα προώθησης της ίσης μεταχείρισης, τα οποία εισήχθησαν τη δεκαετία του 1980, μια κοινοτική στρατηγική (2001-2005), με στόχο τη θέσπιση πλαισίου δράσης, στο οποίο όλες οι κοινοτικές δράσεις να μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της εξάλειψης των ανισοτήτων και της προώθησης της ισότητας ανδρών και γυναικών.

Η συνθήκη του ’μστερνταμ έχει ως στόχο τη συμπλήρωση του περιορισμένου πεδίου εφαρμογής του άρθρου 141 (που αφορά μόνο την ισότητα της αμοιβής), ενσωματώνοντας την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών στο άρθρο 2 της συνθήκης ΕΚ, στο οποίο απαριθμούνται τα καθήκοντα της Κοινότητας. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2000, ορίζει ότι: «Η ισότητα ανδρών και γυναικών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους τομείς, περιλαμβανομένων της απασχόλησης, της εργασίας και των αποδοχών».

Ο Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων

Με την ευκαιρία της 50ής επετείου της οικουμενικής διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τον Δεκέμβριο 1998, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κολωνίας (3-4 Ιουνίου 1999) αποφάσισε να αναλάβει εργασίες με σκοπό την εκπόνηση ενός Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ως στόχος τέθηκε η συγκέντρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που ισχύουν σε επίπεδο Ένωσης σε ένα μόνο κείμενο ώστε να καταστούν αυτά περισσότερο σαφή.

Ο Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ προκηρύχθηκε επίσημα κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας, στις 7 Δεκεμβρίου 2000. Βασίζεται στις κοινοτικές Συνθήκες, στις διεθνείς συμβάσεις, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1950 και ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης του 1989, στις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών καθώς και στις διάφορες δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η εκπόνηση του σχεδίου του Χάρτη ανατέθηκε σε ειδικό όργανο -μια Συνέλευση- που απαρτίζεται από 62 μέλη, ιδίως αντιπροσώπους των ευρωπαϊκών οργάνων και των κυβερνήσεων των κρατών μελών.

Ο Χάρτης καθορίζει, μέσω των 54 άρθρων του που συγκεντρώνονται σε επτά κεφάλαια, τα θεμελιώδη δικαιώματα όσον αφορά την αξιοπρέπεια, την ελευθερία, την ισότητα, την αλληλεγγύη, την ιδιότητα του πολίτη και τη δικαιοσύνη.

Περιλαμβάνει δικαιώματα που δεν διασφαλίζονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) που περιορίζεται στην προστασία των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων. Πρόκειται ιδίως για τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων, την προστασία των δεδομένων, τη βιοηθική ή το δικαίωμα ορθής διαχείρισης.

Ανακοινώσεις

 • Γραμματειακή υποστήριξη IΙΕΚ +

  Περισσότερα..
 • Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ +

  Περισσότερα..
 • Υποστήριξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων +

  Περισσότερα..
 • Υπεύθυνος πληροφορικής, digital media και διαδικτυακής ανάπτυξης +

  Περισσότερα..
 • Τριήμερη δια ζώσης εκπαίδευσης διοργανώθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Youth Capacity +

  Περισσότερα..
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

koino mitroo kek elmepa

 

Πολιτική Cookies